۱۳۹۰ شهریور ۳۰, چهارشنبه

كمپين براي آزادي كارگران زنداني اطلاعيه شماره ١٢٦

با تمام قوا عليه احكام سنگين عليه فعالين كارگري و فعالين سياسي و براي آزادي كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي از زندان مبارزه كنيم

اطلاعيه شماره ١٢٦

همانطور كه ميدانيد جمهوري اسلامي در ٢٧ مرداد احكام سنگيني براي محمد جراحی و شاهرخ زمانی دو فعال كارگری از شهر تبریز و از اعضای كمیته پیگیری برای ایجاد تشكلهای كارگری و نيز دو فعال دانشجویی نیما پوریعقوب و ساسان واهبی وش به اتهاماتی چون تشكیل گروه مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام احكام سنگيني صادر كرده است. بر اساس اين احكام از جمله شاهرخ زماني به ١١ سال زندان محكوم شده است. بايد با تمام قوا عليه اين جنايت اعتراض كنيم.

جمهوری اسلامی با صدور چنین احكامي ميخواهد سازمانیابی مبارزات مردم و رشد اعتراضات در جامعه را سد كند.  باید وسیعا به این احكام جنایتكارانه اعتراض كنیم. شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما پوریعقوب و ساسان واهبی وش و همه كارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

در رابطه با احكام سنگين صادر شده براي كارگران در تبريز دو تشكل كارگري انجمن برق و فلز كرمانشاه و كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري اطلاعيه هايي منتشر كرده و طي آن صدور چنين احكامي را براي فعالين كارگري و زندانيان سياسي محكوم كرده اند. متن اين بيانيه ها ضميمه است و  انتظار ميرود كه همه تشكل هاي كارگري، دانشجويان از دانشگاههاي مختلف، معلمان و همه بخش هاي جامعه طي بيانيه هاي خود همراه با اين دو تشكل كارگري احكام سنگين براي كارگران و فعالين سياسي را محكوم كرده و خواهاين آزادي فوري كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي از زندان شوند.

تهاجم به فعالين كارگري، صدور احكام سنگين زنداني براي آنان بايد  با كارزاري جهاني پاسخ گيرد. ما همگان را به برپايي چنين كارزاري در سطح جهان فراميخوانيم. ما با تمام قوا براي لغو احكام صادر شده براي كارگران زنداني و آزادي فعالين كارگري و همه زندانيان سياسي از زندان تلاش ميكنيم. به هر شكل كه ميتوانيد با كمپين  براي آزادي كارگران زنداني همكاري كنيد.

كمپين براي آزادي كارگران زنداني
٢٩ شهريور ١٣٩٠، ٢٠ سپتامبر ٢٠١١

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر