۱۳۹۴ شهریور ۱۵, یکشنبه

خطاب به معلمان مبارز ،

اتحاد ومبارزه متشکل و سراسری ما تنها ضامن تحقق مطالباتمان است

برای کسب آزادی معلمان و کارگران زندانی با برداشتن  عکس و نوشتن نام آنها در تجمعات خود ، آنها را به مردم معرفی کرده و از مردم بخواهیم برای آزاد سازی کارگران و معلمان زندانی و زندانیان سیاسی  دست به اعتراضات متحدانه ای بزنند.

دوستان زحمتکش تحت شرایط شدید بهره کشی و دزدی و غارت میلیاردرهای حاکم ما 65 میلیون مزدبگیر، کارگر ، معلم و پرستار به مثابه ستونهای تولید ، آموزش و سلامتی و درمان کشور در شرایط مرگ تدریجی قرار داریم، حقوقهای یک سوم تا یک چهارم زیر خط فقر، نبود امنیت شغلی ، برداشتن یارانه های مایحتاج عمومی، مانند نان ، برق و آب ، گرانی و نورم ، واردات و بیکارسازی میلیونی از جمله 5 میلیون جوان تحصیلکرده بیکار ، خصوصی سازی و یا تبدیل درمان، تحصیل و خدمات به حیات خلوت و محل دزدی مافیای حاکم واجرای دیگر سیاستهای دیکته شده بانک جهانی و صندوق بین المللی و اربابان امپریالیسم توسط دولتهای اصولگرا و اصلاح طلب 90 درصد جامعه ستمکش را به خاک سیاه نشانده اند، 80 درصد مردم زیر خط فقر هستند همه می دانید که طبق بر آورد نهاد های اقتصادی خط فقر برابر با  دستمزد و یا حقوق سه میلیون و دویست هزار تومانی برای امروز باید باشد این در حالی است که با توجه به سیاست های غارتگرانه حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی هر روز ارزش و توان خرید دستمزد های دریافتی کمتر از قبل می شود و برای حتی ماندن روی خط فقر نیز باید دستمزد ها افزایش روزانه بیابند ، یک میلیون و هفتصد هزار کودک کار و خیابان ، 11 میلیون بی سواد ، 12 میلیون در فقر مطلق در حاشیه شهرهای بزرگ و تهران بالاترین بسر میبرند، آمار بیکاری با 5 میلیون تحصیلکرده بیکار ، 20 هزار کارتن خواب فقط در تهران ، بالاترین آمار خودکشی ، افسردگی ، اعتیاد و طلاق ... کارنامه ننگین 37 سال حکومت سیاه جمهوری اسلامی سرمایه داری به روایت مطبوعات خود آنان است که یکی ازغنی ترین کشور جهان را به بهشت میلیاردرهای سرمایه داری روحانی – نظامی حاکم و جهنم 90 درصد محرومین تبدیل کرده است .
جمهوری اسلامی دقیقا" برای حفظ و امنیت و ادامه بهره کشی و دزدی هزاران میلیاردی و در ترس از انقلاب مردمی و انفجار بشکه باروت تنفر و نارضایتی عمومی جام زهر توافق هسته ای را بالا کشیده و نوکری شیطان بزرگ را به جان خریده و در مقابل مبارزات حق طلبانه معلمان ، کارگران و پرستاران مانور 50 هزار نفره داده و دستگیری و شکنجه نمایندگان معلمان و کارگران را تشدید کرده تا نوکری خود را به اربابان خود ثابت کنند .اما تجمعات اعتراضی روزانه 20 تا 50 اعتصاب و تظاهرات آزادی خواهانه 56 میلیون مزدبگیر و دیگر ستمدیدگان که از اول سال تا کنون فقط 6500 تجمع اعتراضی فقط در کرمان به ثبت رسیده است نشان از عزم جدی و عمومی مبارزه با سیستم بهره کشی ، مناسبات اقتصادی اجتماعی فروپاشی سرمایه داری ایران دارد، معلمان مبارز با تقویت همبستگی سراسری خود با طرح دقیق مطالباتمان در آستانه بازگشایی مدارس همگام با دانش آموزان و خانواده های آنان هم پیمان با کارگران و پرستاران خواستار آزادی معلمین دربند ، آزادی اعتصاب وتشکل و آموزش رایگان و همگانی شوید .
 دوستان عزیز در مقابل تشدید بهره کشی و دشمن طبقاتی از تفرقه و اختلافات داخلی به شدت بپرهیزید و از هم اکنون اسم معلمان زندانی قنبری ، باغانی ، عبدی و بداغی و دیگران معلمان راحتما" در تبلیغات و بیانیه ها و سخنرانی های  خود به قدری تکرار کنید که در فراخوان و تظاهرات پیش رو ورد زبان هر دانش آموز ، دانشجو و کارگر قرار گیرد .
کارگران ، پرستاران ، زنان و جوانان از خواسته های برحق و برابری طلبانه معلمان بر ضد ستم و خصوصی سازی آموزش و برای آموزش رایگان  وهمگانی و برای آزادی معلمان دربند حمایت کنید ، مطالبات آنان خواست عموم مردم ایران است .
مزد بگیران با ایجاد فدراسیون های سراسری  و کنفدراسیون سراسری 65 میلیون خانوار ستمکش را علیه فقر ، تبعیض و نابرابری و برای نان ، کار ، مسکن و آزادی متحد کنید .

معلم زندانی آزاد باید گردد.
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

15/6/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر