۱۳۹۴ شهریور ۲۴, سه‌شنبه

کارزار در حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی


کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران
September 15, 2015
کارزار در حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی
خبر مرگ مشکوک شاهرخ زمانی، کارگر زندانی و از زندانیان مقاوم در شکنجه گاههای جمهوری اسلامی، تکان دهنده بود. شاهرخ زمانی که آخرین بار در خرداد ماه 1390 دستگیر و زندانی شده بود، در دادگاههای فرمایشی جمهوری اسلامی به اتهام تشکیل گروه، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شد.
شاهرخ زمانی از آن تاریخ بە بعد دائما" تحت شکنجه های روحی و جسمی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی و زندانبانان جنایت پیشه آن قرار داشت اما هرگز در مقابل این جانیان سر فرود نیاورد. دست زدن به اعتصاب غذا، صدور اطلاعیه، نوشتن نامه های افشاگرانه، حمایت از مبارزات کارگران و معلمان و دیگر اقشار زحمتکش در جامعه ایران، ارسال پیامهای صوتی به خارج از زندان تنها گوشەای از تداوم مبارزه شاهرخ در زندان، علیه نظام ظالمانه حاکم بر ایران بود. جانیان جمهوری اسلامی وجود این رهبر مقاوم طبقه کارگر را تحمل نکردند و او را بطرز مشکوکی عملا”به قتل رساندند.
زندانهای ایران شمار بسیار بیشتری از شاهرخ ها را در خود جای داده است. برای جلوگیری از تداوم سیاست حذف فیزیکی فعالین کارگری و فعالین سایر جنبش های اجتماعی باید متحد و یکپارچه به میدان آمد و فرصت نداد جمهوری اسلامی بدون هزینه این سیاست جنایتکارانه خود را پیش ببرد.
در این راستا تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران انسانهای آزادیخواه، کلیه احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست، تشکلهای مدافع جنبش کارگری و نهادهای حقوق بشر را به شرکت در کارزاری دو هفتەای علیه جمهوری اسلامی و در دفاع  از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی دعوت می کند. این کارزار از روز سه شنبه ١٥ سپتامبر شورع می شود و به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت. در این مدت تلاش می شود از طریق تماس با نهادهای بین المللی مدافع حقوق کارگران، سازمانهای مدافع حقوق بشر، تشکلهای مدافع حقوق زندانیان سیاسی و برگزاری آکسیون و تجمعات اعتراضی مرگ مشکوک شاهرخ زمانی انعکاس داده شود و برای آن تعداد از کارگران زندانی که اکنون در سیاە چالهای جمهوری اسلامی بسر می برند و مرگ آنها را نیز تهدید می کند، جلب پشتیبانی شود.
کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران
14 سپتامبر 2015


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر