۱۳۹۴ شهریور ۲۲, یکشنبه

آخرین مکالمۀ صوتی شاهرخ زمانی در مورد وضعیت روحی خود

۱ نظر: