۱۳۹۴ شهریور ۲۳, دوشنبه

محمود صالحی: دولت مسئول مرگ شاهرخ زمانی است
"
قطره آب، سنگ را نه به ضرب زور، بلکه با چکیدن مکرر سوراخ می کند."
طبقه کارگر ایران برای رسیدن به مطالبات خود صدها نفر همچون شاهرخ زمانی را از دست داده و از دست دادن کسانی مثل شاهرخ عزم ما را برای رسیدن به خواست های شاهرخ جزم تر می کند.
کارگران ایران سالهاست به عناوین مختلف در راه مبارزه جان خود را از دست داده و می دهد. ولی مرگ شاهرخ در حالی که از سلامتی کامل برخوردار بود ما را شوکه کرد و قبول کردن مرگ این رفیق برای شخص من که دو روز پیش با او نیم ساعت در مورد جنبش کارگری و دادگاه خود و عثمان اسماعیلی صحبت کردیم خیلی سنگین بود.
کارگران:
طبقه کارگر ایران و جهان برای رسیدن به خواست و مطالبات خود هزاران نفر همچون شاهرخ زمانی را از دست داده است. از دست دادن کسانی مثل شاهرخ به نیروی تبدیل می گردد که برای رسیدن به اهدافمان ما را استوار تر می کند.
من از طرف خانواده به همه کارگران ، خانواده محترم شاهرخ زمانی و کمیته دفاع از شاهرخ زمانی تسلیت عرض می نمایم وغم از دست دادن این رفیق مبارز را با ادامه راهش بر دوش می کشیم.
خانواده محمود صالحی 
22/6/94

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر