۱۳۹۴ شهریور ۲۴, سه‌شنبه

جمهورى اسلامى مسئول مرگ نابهنگام شاهرخ زمانى است


هسته اقلیت
September 15, 2015
اطلاعيه هسته اقليت:
جمهورى اسلامى مسئول مرگ نابهنگام شاهرخ زمانى است


روز يكشنبه ١٣ سپتامبر،22 شهریور، قلب بزرگ شاهرخ زمانى،كمونيست،عضو كميته پيگيرى و عضو موسس سنديكاى كارگران نقاش و تزئينات از حركت باز ايستاد. جسم بى جان شاهرخ را همبندان اش با دهانى پر از خون و بدنى كبود در بند زندان يافتند.  خاموشى نابهنگام شاهرخ هر دليلى كه داشته باشد، مسئول مستقيم آن جمهورى اسلامى است. جمهورى فقر و نكبت و سرمايه، شاهرخ را بخاطر دفاع از حق تشكل مستقل كارگران و عقايد كمونيستى اش به ١١ سال زندان محكوم كرده بود. او زنده و گردن فراز بخاطر دفاع از طبقه كارگر به زندان رفت،شكنجه هاى جسمى، روحى و روانى را تحمل كرد و  سپس جسم بى جانش درون زندان پيدا شد. شاهرخ،بطورمدام و پیوسته از درون زندان به موقعيت خود و ديگر زندانيان اعتراض مى كرد. او  صداى رسای كارگران عليه رژيم، سرمايه داران و طبقه حاكم بود. ما خاموشى نابهنگام شاهرخ را به خانواده او، طبقه كارگر  و همه انسان هاى شريف و دوستدار طبقه كارگر و به همه سازمان ها و افراد جنبش انقلابى و كمونيستى و كارگرى، تسليت گفته و بايد كه دست در دست هم با سازماندهی فعالیت های اعتراضى، رژيم جهل و جنايت و سرمايه را آماج قرار دهیم.
كارگر زندانى، زندانى سياسى آزاد بايد گردد
ترور؛ شكنجه، اعدام ؛ ملغا باید گردد
زندانهای سیاسی برچیده باید گردد                                                         
سرنگون باد رژيم جمهورى اسلامى- برقرار باد جمهورى شورایی
زنده باد سوسياليسم
                                     هسته اقليت / شهريور ٩٤- سپتامبر ٢٠١٥

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر