۱۳۹۴ شهریور ۲۴, سه‌شنبه

یار مبارز و خستگی ناپذیر کارگران، راهت ادامه دارد! / جمعی از کارگران سنندج وحومه


اطلاعيه
September 14, 2015
یار مبارز و خستگی ناپذیر کارگران، راهت ادامه دارد!


با خبر شدیم شاهرخ زمانی عزیزازفعالین کارگری دربند و یار و یاور کارگران
و زحمتکشان که چندین سال است، در سیاهچالهای سرمایه، مورد شدیدترین
فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته است، در کمال ناباوری و نابهنگام، دیده
از جهان فروبست و ادامه راه خود را به همزنجیرانش در به سرانجام رساندن
مبارزه طبقاتی کارگران و توده های به سطوح امده از قید و بند مناسبات
سرمایه سپرده است.خبرهای زد و نقیضی در مورد مرگ این رهبر دلسوز و
نماینده واقعی کارگران که مقامات زندان رجایی شهر آن را سکته مغزی اعلام
کرده اند، منتشر شده است که به هیچ عنوان نمی تواند یک مرگ طبیعی باشد و
تنها شرایط بد زندان و تبعید و اعتصابهای غذاهای  طولانی مدت ایشان و
دوری از خانواده و تلاشهای حافظان سرمایه، برای خفه کردن صدا و روحیه
مبارزه جویانه شاهرخ بود، که علت مرگ او را رقم زد.
لذا ما جمعی از کارگران سنندج و حومه، با دلی اندوهگین و چشمانی اشک آلود
اما راست قامت و سربلند، ضمن عرض تسلیت، به خانواده شاهرخ زمانی و تمامی
کارگران و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربند،اعلام می داریم، بدون شک
مرگ شاهرخ زمانی عزیزمان فریاد ازادی خواهی او را در میان تمامی انسانها
برای ساختن دنیای آزاد و برابر رساتر و مسممتر خواهد کرد.
یادش گرامی و راهش پررهرو باد.
جمعی از کارگران سنندج وحومه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر