۱۳۹۴ شهریور ۱۹, پنجشنبه

اعلام حمایت سندیکای کارگران نقاش ساختمانی استان البرز از کمیته حمایت از خانواده زندانیان معلم.


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی:
بنا بر خبر رسانی سندیکای کارگران نقاش ساختمان استان البرز، کانون صنفی معلمان ایران، جهت رسیدگی و حل مشکلات خانواده های زندانی معلم، کمیته حمایت از خانواده زندانیان معلم را تشکیل داد، و در این راستا، از کانون های صنفی معلمان سراسر کشور درخواست همیاری می نماید. لازم به تاکید است که آقایان، 1- علی اکبر باغانی، 2- رسول بداغی،3- مسعود بهشتی لنگرودی،4- مهدی بُهلولی، 5- اسماعیل عبدی، 6- عبدلرضا قنبری، 7- محمدرضا نیک نژاد، 8- علیرضا هاشمی سنجانی در زندان به سر می برند. این کمیته خانواده های معلمان دربند سراسر کشور را نیز مورد حمایت قرار می دهد. سندیکای نقاشان استان البرز ضمن حمایت و شادباش به این ابتکار خلاقانه کانون صنفی معلمان، از همه تشکل های صنفی و مستقل کارگری و دیگر مزدبگیران می خواهد جهت حمایت از ادامه فعالیت های صنفی با خانواده های کارگران و مزدبگیران اخراج شده و دستگیر شده اقدام به صندوق همیاری سراسری کارگران و مزدبگیران بکنند.


نوزدهم شهریور 1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر