۱۳۹۴ شهریور ۱۲, پنجشنبه

رسول بداغی ممنوع از ملاقات و تلفن شده است.

به دنبال پی گیری ها، وضعیت رسول بداغی توسط خانواده و دوستانش دادگاه به همسر وی گفته است هفته دیگر رسول بداغی ممنوع الملاقات است و همچنین اجازه تماس با خانواده اش را نمی دهند ، و به همسر رسول گفته اند چون رسول از گفته هاش ( مطالباتش) کوتاه نمی آید ، ما هم هر چه بتوانیم بیشتر تنبه خواهیم کرد.
جمهوری اسلامی در کمشکش دائمی با نیروهای آزادیخواه تلاش می کند خود را قوی و با ثبات نشان بدهد اما تمامی بگیر و به بند هایش از روی ترس و حشت است و می داند نیروهای توده مردم به دنبال فرصتی هستند تا جمهوری اسلامی سرمایه داری را زیر پا بگذارند ، با توچه به چنین سیاستی است که  جمهوری اسلامی آخرین ترفند ها و نیروی خود را برای سرکوب فعالین و معلمان و کارگران به کار میبرد و سعی دارد به همه بفهماند که گویا همه گونه تواناست.
اذیت و آزار و محاکمه مجدد رسول بداغی نیز بر مبنای سیاست فوق استوار است ، در حالی که حکومت جمهوری اسلامی از هر جهتی پایه ها و اساسش متزلزل است فقط باید تشکیلات سیاسی - انقلابی طبقه کارگر وجود داشته باشد تا  مبارزات هر دم افزاینده کارگران و معلمان و دیگر زحمت کشان را در فدراسیون  سراسری متحد و یکپارچه کرده و با هدایت مبارزات به سمت انقلاب ضربه نهایی را به سرمایه داری و دولتش بزند ، در غیر این صورت حتی جمهوری اسلامی کاملان پوسیده باشد خود به خود نابود نخواهد شد بنابراین باید نیروی انقلابی وجوداشته باشد تا ضربه نهایی را وارد کند .
معلمان، کارگران و ازادی خواهان،
در دفاغ از رسول بداغی و بقیه معلمان زندانی و زندانیان کارگری و سیاسی اعتراضات خود را هر چه بیشتر گسترش بدهید و در همین حین برای دست یابی به اتحاد و همبستگی  طبقاتی و زدن ضربه نهایی به سرمایه داری ،با شرکت تشکل های مستقل موجود اقدام به ایجاد فدراسیون سراسری کنید،کارگران و فعالین سوسیالیست برای ساختن حزب انقلابی طبقه کارگر ضمن بر قراری پیوند دو گانه و شرکت در کارهای عملی جهت ایجاد فدراسیون سراسری باید موازی با ان اقدام به ساختن حزب مورد نظر کنند، چرا که بدون حزب فوق امکان سرنگونی سرمایه داری وجود نخواهد داشت.

معلم زندانی ، کارگر زندانی ، زندانی سباسی  آزاد باید گردد.

رسول بداغی را آزاد کنید.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
12/6/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر