۱۳۹۴ شهریور ۲۴, سه‌شنبه

علیه قاتلین شاهرخ زمانی اعلام جرم می کنیم!!!

بیانیه 131


علیه قاتلین شاهرخ زمانی اعلام جرم می کنیم!!!


شاهرخ را کشتند، اما نه تنها مبارزه پایان نیافته است، بلکه با کشته شدن شاهرخ یک مطالبه به مطالبات روز، طبقه کارگر و جنبش انقلابی - کمونیستی اضافه شده است، خواسته فوق محاکمه قاتلین شاهرخ زمانی است ، آری ما همگی خواهان محاکمه آمرین و عاملین قتل شاهرخ هستیم و این را باید به پرچمی دیگری برای مبارزه با جمهوری اسلامی سرمایه داری تبدیل کنیم ،امروز این یکی از وظایف جنبش کارگری و جنبش انقلابی است ، بدون شک اگر قاضی حمل بر ، بازجویان پرونده های شاهرخ ، رییس زندان رجایی شهر ، دادستانی و اداره اطلاعات مستقیما" در قتل شاهرخ دست نداشته باشند، ولی صد در صد در طرح نقشه قتل او دخالت داشته و می دانند، که قاتلین چه کسانی هستند، سر نخ اصلی را باید از این افراد بدست آورد، ما علیه این نام بردگان به عنوان آمرین و عاملین و شرکای قتل اعلام جرم می کنیم، از تمامی افراد ، تشکل ها و نهاد های داخلی و جهانی می خواهیم، روند پیش برد این اعلام جرم را در نهاد های قضایی به عهده گرفته و تا شناسای و محاکمه قاتلین و آمرین قتل، ادامه بدهند، و از فعالین کارگری ، معلمان ، پرستاران و انقلابیون و جوانان و مردم آزادی خواه و نهاد ها و تشکیلات های سیاسی در سطح ایران و جهان  می خواهیم، با سازماندهی متحدانه از این اعلام جرم وروند پیش برد آن پشتیباتنی کنند ، تشکیلات های کارگری در این رابطه می توانند با ایجاد "کمیته مشترک دادخواهی" روند عملی اعلام جرم را پیش ببرند، ما می دانیم بسیاری از تشکل ها و نهادهای کارگری کشور های جهان که در دوره های مبارزه شاهرخ از وی حمایت کردند این بار با شدت بیشتر حاضرند برای محاکمه قاتلین کمک کنند، در برنامه ریزی های خود باید از آنها هر چه بیشتر کمک گرفت.
لازم است بدانیم از جهت قانونی رئیس زندان به عنوان نماینده سازمان زندانها که مسئول نگهداری و حفظ زندانی است متهم ردیف اول اعلام جرم ما است، که باید در جهت عدم انجام وظیفه خود در حفظ جان شاهرخ پاسخگو باشد و او باید قاتلین و طراحان قتل را معرفی کند، در غیر این صورت او قاتل محسوب می گردد.
در روند تحقیق ما بنا به سابقه جنایت کارانه مسئولین رده های مختلف جمهوری اسلامی با تکیه بر اینکه همه ی آنها از رهبری گرفته تا نمایندگاه ، رئیس جمهور و وزرا و کل دستگاه قضایی و دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی با استناد و تکیه بر مدارک ارایه شده در مطبوعات خود رژیم که یک هزارم از حقایق هستند و اثبات می کنند که همه سران از بالا تا پایین در دزدی ، اختلاس ، رانت خواری ، بورسیه های تحصلی ، جعل مدارک تحصیلی برای خود و واردات مافیای و ... دخالت مستقیم دارند، بنا براین نمی توان نوشته و مدارک ساخته و گفته های این جاعلین را بدون تایید نهاد های حقوقی جهانی به عنوان مدارک پذیرفت، بر این مبنا باید کمیته مشترک دادخواهی مراجع حقوقی جهانی را درجهت شناسایی و محاکمه آمرین و عاملین منتها در اولین قدم رئیس زندان رجایی شهر به حرکت در آورد.
فراموش نکنیم حتی در مراسم وداع با شاهرخ قبل از حضور یافتن وداع کنندگان دهها مامور لباس شخصی در محل حاضر شدند و برنامه های از پیش تایین شده خود را به خانواده شاهرخ تحمیل کردند، از جمله وداع کنندگان هیچ تمایلی به خواندن نماز میت نداشتد و هیچ تمایلی به حضور آخوندی مفتخوری مانند بقیه اخوند ها نداشتند اما ماموران نماز میت و آخوند مفت خور را در مراسم تحمیل کردند، و همچنین ماموران قبل از مراسم به در خانه تعداد بسیاری از افراد فعال شناخته شده رفته و انها را تهدید کرده اند که اگر در مراسم حضور داشته باشید دستگیر خواهید شد،این سه مواردی هستند که مشخص شده اند، اما دهها مورد دیگر وجود دارند که هنوز مشخص نشده اند، با توجه به این موارد ما نمی توانیم به انتظار شکایت خانواده شاهرخ از جنایت کاران باشیم، باید که جنبش کارگری و جنبش انقلابی برای احقاق حق شاهرخ و مهمتر از آن در جهت دفاع از بقیه کارگران و معلمان زندانی و زندانیان سیاسی مبارزه جهت محاکمه عاملین قتل را پیش ببرند، بدون شک به محض شروع پروسه مبارزه در این جهت تمامی زندانیان کارگری ، معلمان و زندانیان سیاسی و خانواده ها و تشکل های انها به کمک ما خواهند آمد.

رییس زندان گوهر دشت بایذ قاتلین شاهرخ را معرفی کند

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

اقدام به عملی کردن همبستگی کارگری را شروع کنید!!!

علی رغم وارد شدن انده سنگینی از کشته شدن شاهرخ بر ما پس از دیدن قطعنامه مشترک تشکل های کارگری با عنوان "ما مرگ شاهرخ زمانی را به پرچمی برای اتحاد و همبستگی کارگری که او پیشتازش بود تبدیل خواهیم کرد" خنده رضایت بخشی بر لبان ما نشست، چرا که اگر دوستان این گفته را عملی کنند کشته شدن شاهرخ بی ثمر نخواهد بود، در این راستا از تشکلهای فوق می خواهیم از همین امروز روند بررسی و تحقق ایجاد همبستگی را عملا" شروع کنند و هر چه بیشتر منیت و موارد شخصی و فرقه ای را کنار بگذارند و البته برنامه ریزی برای اعتراضات در جهت کشته شدن شاهرخ می تواند یکی از برنامه های عملی کمکی در جهت دست یابی به همبستگی کارگری باشد ، همچنین از تشکل های که هنوز به هر دلیلی به این جمع نپیوستند می خواهیم ضمن اقدام به انجام وظایف طبقاتی خود(حرکت و سازماندهی برای همبستگی طبقاتی)، خود را به انزوا گرفتار نکنند، لازم است تنها معیاری که برای شناسایی تشکل کارگری و تشکل فعالین کارگری قرار می دهیم مستقل بودن انها از دولت و کار فرما باشد و در این مسیر اشکال  مختلف تشکل کارگری و اشکال مختلف مبارزه را بپذیریم و خود را در مقابل دشمن مسلح به هر نوع نهاد و سلاح و ابزاری محدود نکنیم، و توجه داشته باشیم تشکل کارگری می تواند مستقل از دولت و کارفرما ساخته شود ولی در روند مبارزه بدون ابزار انقلابی طبقه کارگر هرگز نمی تواند استقلال خود را حفظ کرده و مبارزه را ادامه بدهد، طبق گفته شاهرخ"... تشکل کارگری زمانی می تواند استقلال خود را به دشمن تحمیل کنند که طبقه کارگر بتواند استقلال طبقاتی داشته باشد و طبقه کارگر بدون حزب انقلابی خودش هر گز نمی تواند استقلال طبقاتی خود را بدست اورده و حفظ نماید..." بنا براین دوستان باید حتی برای حفظ مستقل بودن خود اقدام به عملی کردن همبستگی کارگری و حرکت به سمت کسب همبستگی طبقاتی کنند.

چاره زحمتکشان وحدت و تشکیلات است،

پیش بسوی ایجاد هیات موسس فدراسیون سراسری.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی


کارگری که معلم مبارزه شد!!!

شاهرخ معلم ماست،       راه شاهرخ،       راه ماست!!!

این شعار که وداع کنندگان با شاهرخ سر دادند، نشان می دهد ، که پرچم مبارزه روی زمین نمی مانند، هر وقت مبارزی شهید می شود و بر زمین می افتد، مبارز تازه نفسی پرچم او را بر داشته مبارزه را با شدت بیشتری ادامه می دهد و بدون شک پرچم مبارزه ای که شاهرخ بالای سرش حمل می کرد روی زمین نخواهد افتاد و نه تنها یک مبارز، بلکه دهها مبارزی که او را می شناختند و یا تازه شناختند پرچم او را بالای سر خود خواهند گرفت و شاهرخ تکثیر و دهها بار تکثیر خواهد شد، ما شک ندارم تعدادی ازشما ها که امروز در سوگ شاهرخ مویه می کنید، وقتی به خود آید هم چون شاهرخ نه تنها پرچم متعلق به شاهرخ را به اهتزاز در خواهید آورد، بلکه خود شاهرخ را نیز به پرچمی برای مبارزه تبدیل خواهید کرد.
 یاد بگیریم از شاهرخ استقامت را, شور و شعور را ، امید را و انگیزه زیستن و مبارزه کردن را و بدانیم طبق تکیه کلام شاهرخ "چاره ما زحمتکشان وحدت و تشکیلات است" شاهرخ از شما گریه و زاری نمی خواهد، از شما مبارزه ، آگاه شدن و دوست داشتن انسانها و طبقاتی اندیشیدن و پیوست به مبارزه طبقاتی در صف کارگران را می خواهد، تنها در این صورت دیین خود را به شاهرخ می توانید ادا کنید، به امید روزی که دهها شاهرخ از میان شما و هزاران شاهرخ از میان کل کارگران بر خیزد، و مبارزه ای را که شاهرخ از پیشنیان تحویل گرفته و به ما تحویل داده است را ادامه دهند.
به قول شاهرخ "فردا از آن طبقه کارگر آگاه است."نوشته های شاهرخ را بخوانید و بین همه توزیع کنید و البته بدانید بر خی از نوشته های شاهرخ در زمان حیاتش با نام های مستعار نوشته شده است، که از جمله اسدالله غفار زاده یکی از اسامی مستعار شاهرخ بود.

پیش بسوی سازماندهی هسته های مخفی انقلابی

پیش بسوی کسب و نشر آگاهی طبقاتی

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری

بر قرار باد حکومت دمکراتیک شورایی کارگری

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

24/6/1394

۱ نظر: