۱۳۹۴ شهریور ۲۱, شنبه

دادگاه امروز سعید شیرزاد یاد آور دادگاه گلسرخی است!!!


امروز شنبه 21/6/1394  دادگاه سعید شیرزاد این فرزند دلاور کارگر  پس از یک سال و نیم بلاتکلیفی توسط شعبه 15 دادگاه "انقلاب" به ریاست صلواتی جلاد بر گزار شد ، این دادگاه نمایشی غیر مستقل ، بدون حضور هییت منصفه ، مجری خیمه شب بازی مافیای طبقه سرمایه داری اسلامی از طریق سفارشات شکنجه گران سپاه و اطلاعات بوده و هست ، اتهامات واهی قرائت شده در دادگاه علیه سعید در جهت  چسباندن سعید به یک سازمان مذهبی بود، در مقابل قرائت اتهامات فوق وکیل سعید( آقای داودی) به صلوات تذکر داد:
که موکل من در صفحه 83 دفاعیات خود علنا"و واضح گفته است که وی یک مارکسیست - لنینیست است بنا براین این اتهامات کذب بوده و  به وی نمی چسبد.
در ادامه سوالات نماینده دادستان پرسید :
علت و انگیزه شما از انتخاب مرام کمونیستی چیست؟
سعید جواب داد :
من خود در خانواده کارگری و در محیط رنج و تلاش زاده شدم و به چشم خود تبعیض ، نابرابری و تضاد طبقاتی را دیده و با پوست ، گوشت و استخوان خود لمس کردم ، و برای خلاص شدن از این وضعیت فلاکت بار پس از مطالعه و تحقیقات فراوان در اندیشه ها و افکار گوناگون به این نتیجه رسیده ام که مارکسیسم تنها راه نجات بشریت ستم دیده از چنگال ستم طبقاتی وتنهخا راه نجات از سلطه جامعه سرمایه داری می باشد.
 با این گفته انکار ناپذیر سعید فشار خون صلواتی بالا رفته دچار عصبانیت شد صلواتی  مزدور و نوکر حلقه بگوش و حافظ سرمایه داری و ادامه بهره کشی و حراست کننده از دزدی هزاران میلیاردی ولایت مطلقه اختلاس گران و  میلیادر ها با عصبانیت گفت :
اینجا محل بحث و مجادله نیست ، تمام کنید آقا ، تمام کنید .
سعید با قاطعیت تمام جواب داد :

نماینده دادستان سوال کردند و من هم جواب دادم ، اینجا چگونه دادگاهی است ؟ شما مرا به خاطر اندیشه و افکارم محاکمه می کنید و به من حق دفاع از افکارم را نمی دهید؟ 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر