۱۳۹۴ شهریور ۱۱, چهارشنبه

گزارشی از وضعیت کارگران خودرو سازیها :

سربازان گمنام وزارت اطلاعات حامی کارفرمایان و حافظ سرمایه داری هستند.

سالِ ٩٣ سالِ گسترشِ اعتراض‌های کارگری به شكل‌های راه‌پیمایی، تحصن، اعتصاب، تجمع و جمع آوریِ امضا و طومارهای اعتراضی بود. رشدِ اعتصاباتِ مداوم در بخش‌های زیادی از مراکزِ کارگری بیشتر بوده و نزدیک به نود درصد از اعتصابات و تجمع های اعتراضی در ارتباط با پرداخت نکردنِ حقوق و مزایا و مخالفت با بیکارسازی و برای حفظِ اشتغال، انجام شده است.
تعدادی از اعتصاب و اعتراض‌های کارگری اعتراض به حداقلِ دست‌مزدها و طرحِ مطالباتِ افزایشِ دست‌مزدها وجود داشته و  حمایتِ خانواده‌های کارگری و شرکتِ آن‌ها در اعتصاب و اعتراض‌ها بیشتر شده و با قابلیتِ بالایی در جهتِ تقویتِ اعتراض‌های کارگران به اعتراضِ متحدانه پیوسته اند. پوششِ خبری از طریق رسانه‌های اجتماعی و حضورِ تعدادِ زیادی از فعالینِ کارگری در رسانه‌ی اجتماعی در معرفی، حمایت و اطلاع از اعتصاب و اعتراضِ کارگران بسیار موثر بوده و  ده‌ها مورد تجمعِ اعتراضی در تهران در مقابلِ مجلس و نهادهای وزارتِ کار نیز وجود داشته که خود در همبستگیِ اعتراض‌ها تاثیراتِ معینی داشته است. حملِ پلاکارد، نوشتاری کردنِ مطالبه‌ها و خواست‌های اعتراض و تجمع‌ها در جلبِ افکارِ عمومی و حمایت‌های خیابانی بیشتر شده و هم‌چنین صدورِ قطعنامه به عنوانِ یک سنتِ دائمیِ اعتراضِ کارگری در تجمع‌های کارگران وجود داشته است. به منظورِ در دسترس قرار دادنِ اعتراض‌های کارگران و معلمین در سه بخش اقدام به جمع آوری اعتصاب و تحصن و تجمع‌های کارگران در سال ١٣٩٣ کرده ام.

در این بخش ، سه ماهه‌ی آخرِ سال ١٣٩٣ را می‌خوانید. ٧ تا١٠دی ماه ١٣٩٣کارگران کارخانه خودروسازی پارس خودرو (زیر مجموعه‌ی گروهِ خودروسازیِ سایپا) به دلیلِ «دریافتِ دست‌مزدِ ناکافی» یک هفته از خوردنِ غذای کارخانه خودداری مى‌کنند. اعتصاب، به دلیلِ عدمِ رسیدگیِ کارفرما به درخواستِ بازبینیِ دست‌مزدها بوده است که این امر باعث شده تا کارگرانِ سالن‌های ٣٥ دستگاه، P.K، ماکسیما، رنگ، L٩٠، پرس، G.T.X طیِ یک هفته  از خوردنِ وعده‌های غذایی ناهار و شام که از سوی کارفرما تدارک دیده شده است، خودداری کنند، در اين راستا ٤٠ تن از كارگران كه به اتمامِ قراردادهاي‌شان نزديك مى‌شدند از كارخانه‌ی پارس خودرو اخراج شدند و همه‌ی آنان موردِ بازپرسى در دفترِ وزارتِ اطلاعات كه در پارس خودرو تأسيس گرديده فراخوانده شده و موردِ بازجويى قرار مى‌گیرند و تهديد می‌شوند، اگر شكايتى يا حرفى در جايى درج گردد آنان را بازداشت خواهند كرد.

كارگرانِ اخراجى دور هم جمع شده و تصميم مى‌گیرند كه به اداره كار شكايت كنند. اداره كارِ شمالِ غربِ تهران اكباتان: در اداره كار جوابى به آنان داده نمى‌شود و تهديد مى‌شوند و از طرفى به اداره‌ی اطلاعات خبر داده و یک خودروی ون براى بردنِ كارگران فرستاده مى‌شود که شرح آن به قرارِ ذیل است:

كميته‌ای در پارس خودرو ( ايران خودرو) به نامِ كميته‌ی اخراج متشكل از افراد زير شكل مى‌گیرد. افراد اين كميته عبارتند از: ١_كبريتى قائم مقام شركت پارس خودرو ٢_ على دوست مدير كارگزينى ٣_حيدرى مدير حراست ٤_دكتر سليمانى معاونت منابعِ نيروى انسانى پارس خودرو. اين كميته تصميم به اخراجِ اين كارگران بدونِ هيچ حق و حقوقى مى‌گیرد، زمانى كه كارگران به اداره كار مراجع مى‌کنند و پرونده را به ثبت مى‌رسانند در هئيتِ تشخيص با نفوذِ شخصى به نامِ محمود صفرى كه قبلا از نفوذِ خود استفاده كرده و راى به اخراجِ كارگرانِ شركت واحد مى‌دهد در اين‌جا نيز اعمالِ نفوذ كرده و رأى به اخراجِ كارگرانِ پارس خودرو داده مى‌شود، رئيسِ حلِ اختلاف و رئيسِ اداره كار شمالِ غربِ اكباتان و هم‌چنین معاونِ اداره كارِ شمالِ غرب و هم رئيس حلِ اختلافِ اين اداره است. وى بلافاصله با اداره‌ی تأمينِ استان تماس مى‌گیرد و یک وَن مى‌آید و كارگران را مى‌برند و تهديد به انفرادى و زندان مى‌شوند.

هر بار مراجعه به اداره كار، تماس با اداره اطلاعات و حضورِ ون‌ها براى دستگيرىِ كارگران مشاهده مى‌گردد. و اما لطفی نژاد هم كه قبلا در اداره کارِ خوزستان كار مى‌کرده و پس از آن به اداره کار آذربایجانِ شرقی و هم اكنون در اداره کار استان تهران است، وى و محمود صفری در اخراج کارگران نقشِ به سزایی را ایفا می‌کنند و قبل از این‌که  هیئتِ حلِ اختلاف تشکیل شود به دستورِ این دو نفر رایِ اخراجِ کارگران صادر می‌شود و برای این‌که حکم‌ها وجهه‌ی قانونی داشته باشد با برگزاریِ هیئتِ حلِ اختلافِ فرمایشی و نمایشی نسبت به اخراجِ کارگران تصمیم می‌گیرند شواهدِ زیادی است که این‌ها از کارفرما پول می‌گیرند، پول‌هایی با رقمِ بالا از كارفرمایان گرفته مى‌شود.

قابلِ ذکر است ، که هم ریئسِ اداره کارِ استان تهران و هم رئيسِ اداره کار شمالِ غرب با کار چاق کنِ شرکتِ واحد که وکیلِ شرکت واحد است از طریقِ این کار چاق کن رشوه كه رقمِ آن زياد است، دریافت می‌کنند تا رای به اخراجِ کارگرانی که بدونِ هیچ دلیلِ موجهی اخراج شده‌اند بدهند. گفتنى است، این کار چاق کن گفته است، مدیرِ عاملِ شرکت واحد دست وى را باز گذاشته برای این‌که رانندگانِ اخراجی به سرکار باز نگردند، هر مبلغی که درخواست كردند به آنان بدهد. به گفته‌ی كارگرانِ ايران خودرو در ايران خودرو دفترى به نام وزارت اطلاعات مستقر است و همچ..
و همچنین بازداشتگاهى در آن‌جا ساخته شده است و سرهنگِ بازنشسته‌ای به نامِ پاك سيرت به عنوانِ مديرِ پرسنلىِ حراستِ پارس خودرو كارگرانِ معترض را مورد بازجويى قرار مى‌دهد و هر چهل كارگرِ اخراجى مورد بازجويى قرار گرفته‌اند و به تك تك كارگران گفته است اين اقدامِ شما اختلال در نظم و امنيتِ ملى است و خوراك رسانه‌های بيگانه شده است و به امنيتِ كشور لطمه زده است، بر همين اساس كارگرانِ معترضِ زيادى هستند كه جراتِ حداقل اعتراض را هم ندارند.

ناصر سليمانى رئيسِ تعاون مسكنِ كارگرانِ پارس خودرو جانباز می‌باشد و از موقعيتى كه دارد، از اعتمادِ كارگران سوِ استفاده كرده و مبلغ ٥٠٠ ميليون از اين تعاونى را اختلاس مى‌کند، و كانكسى را كه براى نگهبانىِ زمينى در نصرآبادِ كرج كه براى مسكن كارگران خريدارى شده است را ربوده و به ويلاى خود در طالقان منتقل كرده است و در حال حاضر متوارى است. ايران خودرو با هئيتِ حلِ اختلاف توسط لطفى نژاد هستند كه رشوه مى‌گیرند و وى از تبريز به خاطر رشوه خوارى به تهران فرستاده شد و در حال حاضر در تهران هم به كارهاى گذشته خود ادامه مى‌دهد و رأى را به هئيتِ حلِ اختلاف اداره بيمه ديكته مى‌کند دقيقا كارى كه در موردِ كارگرانِ شركتِ واحد نيز اتفاق افتاد.

نام نویسنده( کارگر خوذ رو ساز) محفوظ است .

تکثیر از :  کمیته حمایت از شاهرخ زمانی


12/ف/1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر