۱۳۹۴ شهریور ۱۰, سه‌شنبه

پیام فعالین کارگری دربند، به خاطر دستگیری نمایندگان معلمین، نیک نژاد و بهلولی!!!

مبارزات  خود را برای آزادی فعالین، برای کسب حق تشکل و حق اعتصاب گسترده تر کنیم!!!
هموطن پا به پای افزایش استثمار 65 میلیون مزدبگیر و غارت و دزدی آشکار ثروتهای عمومی توسط طبقه انگلی سرمایه داری حاکم و فلاکت همگانی، و همچنین گام به گام با اوج گیری فزاینده اعتراضات عمومی علیه فساد ، مالیات ، گرانی ، بیکاری و ستمگرهای، جمهوری اسلامی بعنوان چماق و دولت سرمایه داری، خفقان و سرکوب را بر ضد مبارزات حق طلبانه، آزادی خواهانه و برابری طلبانه ستمدیدگان تشدید کرده است، جمهوری اسلامی ابزار سرکوب طبقه حاکم علیه دیگر طبقات برای حفظ حاکمیت جناح های مختلف سرمایه داری، بی وقفه از هر گونه سرکوب علیه طبقه کارگر و مردم استفاده می کند، این دشمن قسم خورده محرومین برای بقای ننگین خود در مقابل خیزش عمومی ستمکشان ، علیرغم شعارهای عوام فریبانه برای گول زدن به اصطلاح امت حزب الله از یک طرف بردگی و نوکری استکبار و شیطان بزرگ را با خوردن جام زهر اتمی به جان خریده است، و از طرفی دیگر تشدید سرکوب، مخصوصا" سرکوب فعالین  و تشکلهای مستقل کارگران ، معلمین و پرستاران را به مثابه مهمترین ابزار سازمان یابی آگاهانه و با برنامه و سراسری اعتصابات پراکنده آنان در دستور روز قرار داده و وهر روز بیشتر از قبل افزایش می دهد، و همچنین در هر فرصتی اقدام به  توهین و تحقیر زحمتکشان می کنند، از جمله اهانتی که علیه  پرستاران توسط وزیر بهداشت  سرمایه، که با حالت تحقیر آمیز در مجلس سرمایه داران ، با عنوان آمپول زن از پرستاران نام میبرد.  
اخراج 4 پرستار اعتصابی بیمارستان امیر اعلم ، دستگیری و زندانی کردن نمایندگان معلمان عبدی و باغانی و ... و جدیدا" نیک نژاد و بهلولی ، جلوگیری از آزادی رسول بداغی با پرونده سازی جدید، توسط سپاه مولتی میلیاردرها ، دادگاهی کردن محمود صالحی ، کورش بخشنده ، عثمان اسماعیلی و دیگر فعال کارگری، و جدیدا" دادن حکم هشت سال زندان به بهنام ابراهیم زاده ، اعدام فله ای از میان جوانان بیکار و بی آینده ، تشدید جمع آوری ماهواره ها و به اجرا گذاشتن طرح عفاف و حجاب همه و همه نشانگر ترس شدید مولتی میلیاردرهای روحانینظامی از خروش 65 میلیون مزدبگیر، زنان و جوانان علیه بنیادهای ستم و بهره کشی می باشد.
این وحشت از فروپاشی به علت ازهم گسیختگی مناسبات اقتصادیاجتماعی به قدری زیاد است که ولایت مطلقه مولتی میلیاردرهای حاکم کوچکترین اشکال فعالیت حتی برای اصلاح طلبان حکومتی، در چارچوب قوانین خود را  نیز تحمل نمی کنند، به عبارت دیگر ، دیگر نمی تواند مثل گذشته حکومت کند و کوچکترین آزادی حتی در چارچوب قوانین خود حکومت اسلامی موجب فواران آتشفشان انقلاب و خیزش عمومی می گردد، جنگ شدید قدرت بین روحانی و رفسنجانی با خامنه ای روی توافق هسته ای، در مورد انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، روی تعیین صلاحیت نمایندگان توسط شورای نگهبان ، افشا کردن دزدیهای همدیگر، مانند دستگیری مهدی هاشمی ، 5/14 میلیارد دلار نفتی پرسنت و افشای خامنه ای در میان 67 مولتی میلیاردر جهان و یا غارت بی حساب و کتاب ثروت عمومی توسط  مجتبی خامنه ای، مثل 6 میلیارد پوند در لندن و ...  همه وهمه نشانگر فروپاشی چارچوب سیاسی ولایت مطلقه بوده و خبر از اعتلای سراسری جنبش انقلابی می باشد.
کارگران ، معلمان ، پرستاران ، زنان و جوانان،
قدرت ما 65 میلیون نیروی تولید ، آموزش ،درمان و خدمات در مقابل تشدید غارت و  بهره کشی طبقه سرمایه دار حاکم، در تحمیل بیکاری سازمان یافته و گرسنگی ، گرانی و تبعیض طبقاتی ، قومی ، جنسی و مذهبی، فقط و فقط در گسترش مبارزات کنونی و سازمان یابی و سازماندهی آگاهانه ، دارای برنامه مشخص ، تحت رهبری و هدایت سازمانی تشکلهای مستقل طبقاتی توده ای و سیاسی( اتحادیه و حزب ) ماست .
در دنیای کنونی حتی در عقب مانده ترین کشورها، اتحادیه و حزب سیاسی تنها ابزار همبستگی ستمدیدگان در مقابله با هجوم  و استثمار سازمان یافته و ستم و نابرابری است .
مزدبگیران،
با ایجاد فدراسیون سراسری متشکل از تشکلهای موجود، مبارزات تکی و بی برنامه و پراکنده خود را علیه بهره کشی و ستمگری و به خاطر تضمبن کار( امنیت شغلی)، نان، مسکن و آزادی متحد و سراسری کنید .
علیه اخراج و دستگیری و زندانی کردن نمایندگان کارگران ، معلمان و پرستاران، برای تحقق آزادی تشکل و اعتصاب ، آزادی احزاب،مطبوعات ، قلم و بیان، نبردمان را صد چندان گسترده تر کنیم .
کارگران،
ما خانواده 50 میلیونی به مثابه نیروی اصلی تولید و انقلاب، برای مقابله با بهره کشی انسان از انسان، و برای رسیدن به جامعه ای عاری از ستم و نابرابری، یعنی حاکمیت شورایی دمکراتیک ،جهت نظارت و تصمیم گیری بر امور و سرنوشت خودمان، با سازمان یابی  در حزب انقلابی طبقه کارگر و اتحادیه های سراسری نگذاریم، نتیجه مبارزات کنونی و انقلاب آینده، مانند سال 57 به شکست کشانده شود.

فراموش نکنیم که ، آینده از آن کارگران متشکل و اگاه است.
علیه بهره کشی و فساد و دزدی حاکم ،
علیه خفقان و زندان و اعدام ،
برای کسب آزادی و برابری،
برای  ایجاد حاکمیت شورایی  کارگران ،مبارزات خود را گسترده تر کنیم.
11/6/1394

مهدی فراحی شاندیز، سعید شیرزاد، بهنام ابراهیم زاده ، شاهرخ زمانی، محمد جراحی ، امیر امیرقلی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر