۱۳۹۳ فروردین ۲۳, شنبه

رادیو فردا: حمایت دو اتحادیه بین‌المللی کارگری از شاهرخ زمانی

دو اتحاديه بين المللی کارگری در نامه ای به حسن روحانی،‌ خواستار آزادی شاهرخ زمانی، ‌فعال کارگر زندانی، شدنددو اتحاديه بين المللی کارگری در نامه ای به حسن روحانی، رييس جمهوری ايران،‌ نگرانی خود را از وضعيت شاهرخ زمانی، ‌فعال کارگر زندانی، ابراز داشتند و خواستار آزادی او شدند.

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و فدراسيون بين المللی کارگران چوب و ساختمان ،در نامه خودبه آقای روحانی اشاره کرده اند که از زمان پيروزی اش در انتخابات رياست جمهوری ايران در انتظار بهبود وضعيت حقوق بشر و همچنين کارگران، با توجه به مقاوله نامه های سازمان بين المللی کار بوده اند.

شاهرخ زمانی، از حدود يک ماه پيش در اعتراض به انتقالش به زندان قزل حصاردست به اعتصاب غذا زده است. اين فعال کارگری پس از بازداشت در تبريز در خرداد سال ۱۳۹۰ به اتهام های امنيتی به ۱۱ سال حبس تعزيری محکوم شد. او اين اتهام را رد کرده است.

شاهرخ زمانی عضو شورای نمايندگان کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری و عضو هيات بازگشايی سنديکای کارگران نقاش است .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر