۱۳۹۳ فروردین ۲۳, شنبه

اطلاعیه نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ــ خارج از کشور

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ــ خارج از کشور

به تشکلهای کارگری، سازمانها، احزاب، دوستداران و طرفداران طبقه کارگر در ایران و جهان!
شاهرخ زمانی عضوهیئت موسس سندیکای کارگران نقاش تهران که به دلیل فعالیتهای سندیکایی در بی دادگاههای دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی محاکمه و به یازده سال زندان محکوم شده است، در اواسط ژانویه ۲۰۱۲ برای اجرای این حکم ضد انسانی به زندان گوهر دشت کرج منتقل شد.

او در ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۲ ( هشتم مارس ۲۰۱۴)  در حمایت از اعتراضات عده ای از زندانیان عقیدتی و دفاع از مطالبات کارگریش در زندان گوهر دشت کرج، به همراه آنها دست به اعتصاب غذا زد، در اعتراض به فشارها و شرایط غیر انسانی زندان و انتقال او از زندان گوهر دشت به قزل حصار، به اعتصاب غذای خود ادامه داده است و در شرایط وخیم و بحرانی قرار دارد. طبق آخرین خبر ها او ۲۰ کیلو وزن کم کرده است ومسئولین زندان تا کنون هیچ ترتیب اثری به این اعتراض بر حق او نداده ا ند.
 ما ضمن حمایت از شاهرخ زمانی و اعتراض به بی توجهی مسئولین زندان، از همه اتحادیه های کارگری، احزاب، سازمانها و شخصیتهای طرفدار طبقه کارگر میخواهیم  ضمن حمایت از شاهرخ زمانی و سایر کارگران زندانی در ایران، خواهان اقدام فوری برای آزادی شاهرخ زمانی و تمامی کارگران زندانی، که فشار مضاعفی به آنها وارد میشود باشند.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران – خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy


رونوشت به: سازمانها، اتحادیه ها، سندیکا و دیگر تشکلات کارگری بین المللی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر