۱۳۹۳ فروردین ۲۳, شنبه

نامه کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌ی بین‌المللی چوب و ساختمان به روحانی در مورد وضعيت شاهرخ زمانى

نامه

رئیس جمهور اسلامی ایران، حسن روحانی،
ریاست جمهوری
خیابان پاستور، میدان پاستور
تهران ـ جمهوری اسلامی ایران
ایمیل:‪ media@rouhani.ir
رئیس جمهور روحانی،
امروز، ما به نام کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ( آی تی یو سی) و به نمایندگی از سوی ۱۷۶ میلیون کارگر در ۱۶۱ کشور از جهان و نیز از سوی کارگران بین الملل چوب و ساختمان (بی دابلیو آی) نگرانی شدید خود را از وضعیت آقای شاهرخ زمانی، عضو بنیانگزار سندیکای نقاشان تهران و کمیته پیگیری سازمان های کارگری اعلام می نماییم. او از هشتم ماه مارس امسال تا کنون در اعتصاب غذاست. ما متوجه شده ایم که جان آقای زمانی در خطر جدی است.
روز هشتم مارس ۲۰۱۴، همکار ما، آقای زمانی  و برخی از هم سلولی های او برای اعلام همبستگی و پشتیبانی از اعتصاب غذای دیگر زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت، دست به اعتصاب غذا زدند. در حالی که آقای زمانی سه روز بود در اعتصاب غذا به سر می برد،  به طور ناگهانی رئیس زندان بدون هیچگونه توضیحی تصمیم به انتقال ایشان به زندان قزل حصار گرفت. آقای زمانی در اعتراض به این تصمیم، همچنان به اعتصاب غذای خود می دهد و از زمان انتقال به زندان قزل حصار هشت روز را در سلول انفرادی گذرانده است و به زور به او غذا خورانده اند. او هفده کیلو از وزنش را از دست داده است.
آقای زمانی در اصل همراه با آقای محمد جراحی در ماه ژوئن ۲۰۱۱ دستگیر شده است. در یک محاکمه فرمایشی، شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی تبریز او را به ۱۱ سال زندان و آقای جراحی را به پنج سال زندان محکوم نمود. این محکومیت به دنبال مجرم شناختن او از جمله اقدام علیه منافع ملی با راه اندازی یا عضویت در گروه های مخالف نظام و فرا فکنی علیه حکومت صورت گرفته است. این مورد به بخش بررسی نقض حقوق بشرِ آی تی یو سی به نشانی زیر گزارش شده است:
‪http://survey.ituc-csi.org/Unionists-and-labour-activists.html?lang=fr
زندانیان زیادی در زندان قزل حصار هستند.  چنانکه از سال ۲۰۱۱ این زندان حدود ۲۰۰۰۰زندانی که ۱۳۰۰۰ نفرشان زندانیان مواد مخدر یا جرایم مربوط به آن هستند، نگهداری می شوند. این امر شرایط بسیار خطرناکی برای زندانیان سیاسی ایجاد کرده است.
رئیس جمهور روحانی!
 جنبشِ اتحادیه بین المل گارگری، از جمله «آی تی یو سی» و «بی دابلیو آی» از زمان انتخاب شما برای نشانه هایی از بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی کارگران از جمله حقوق بنیادین شناخته شده در کنوانسیون آی ال او ( سازمان جهانی کار) که در آن همه کشورهای عضو موظف به اجرا و احترام به آن شده اند، با شکیبایی ولی نگران منتظر مانده ایم. اکنون از شما می خواهیم احترام به این حقوق بنیادین را بویژه در همین مورد یاد شده، نشان دهید.
از شما می خواهیم سلامتی و آزادی آقای شاهرخ زمانی را بلافاصله تضمین نمایید. مضافا اینکه او باید به کار پیشین خود برگردد. دولت همچنین باید به آزادی حقوق اتحادیه کار از سوی میلیون ها زنان و مردان کارگر احترام بگذارد. باشد که کشور شما بار دیگر به جامعه کشورهای آزاد و دمکراتیک برگردد.

با احترام
شارون بارو
کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ( آی تی یو سی)
امبت یوسون


بین الملل چوب و ساختمان( بی دابلیو آی)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر