۱۳۹۳ فروردین ۱۵, جمعه

ویدئو کلیپ تقدیمی به شاهرخ زمانی

وئدیو کلیپی در جهت نیاز به بر قراری سوسیالیسم که وظیفه طبقاتی کارگران است توسط رفیق سوسن .ش با  استفاده از شعر محمد اشرفی و صدای هاشم محمد نژاد ساخته شده است که به کارگران و مبارزه بی امان آنها بخصوص مقاومت جانانه کارگر  نقاش شاهرخ زمانی در زندان قزل حصار تقدیم می گردد 
با امید به اینکه بزودی شاهد آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باشیم از رفیق سوسن ودیگر رفقانی که در این مبارزه ما را یاری می کنند صمیمانه تشکر می کنیم .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر