۱۳۹۳ فروردین ۲۲, جمعه

شاهرخ زمانی: محاکمه و زندانی کردن کارگران را تمام کنید!

اعمال ضد کارگری و غیر قانونی تا کی!

محاکمه و زندانی کردن کارگران را تمام کنید!!!

در اخبار اخیر شنیدم که پنج نفر از اعضای کمیته هماهنگی  برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری با نام های هادی تنوند ، جمال مینا شیری ، قاسم مصطفی پور، ابراهیم مصطفی پور و محمد کریمی را در شعبه اول دادگاه "انقلاب" مهاباد محاکمه کرده و به  156 ماه زندان محکوم کردند ، اتهام این کارگران شرکت در مجمع عمومی کمیته هماهنگی در کرج است عملی که نه تنها جرم نیست، بلکه حق قانونی و صد در صد همه کارگران و انسانها است و توسط نهاد های جهانی از جمله سازمان جهانی کار رسمیت قانونی و حکم اجرایی دارد همچنین توسط خود جمهوری اسلامی نیز اعلام پذیرش و امضا شده است و صد البته در کوره ده های عقب مانده ترین کشور های دنیا نیز پذیرفته شده و متشکل شدن آزادانه و مستقل کارگران به عنوان حق پایه ای و قانونی برسمیت شناخته شده است، اما در ایران کارگران اگر بخواهند متشکل شوند، بی شرمانه گرفتار شکنجه ، محاکمه و زندان می شوند.
من شاهرخ زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش، زندانی در قزل حصار در حالی که 35 روز است در اعتصاب غذا بسر می برم و 22 کیلو وزن ازدست داده ام،  ضمن محکوم کردن محاکمه کارگران مهاباد، می خواهم این کارگران را بدون هیچ قید و شرطی تبرئه کرده ، تمامی کارگران و زندانیان سیاسی را آزاد نموده و از تعقیب و دستگیری و محاکمه کارگران برای همیشه دست بر دارند، همچنین از تمامی کارگران ، تشکل ها ، نهاد ها ومردم ازادیخواه ایران و جهان می خواهم برای حمایت از کارگران بخصوص پنج کارگر نامبرده از هیچ اقدامی دریغ نکنند تا این کارگران ازادی خود را از دست ندهند .

شاهرخ زمانی زندان قزل حصار

22/1/1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر