۱۳۹۶ شهریور ۲۹, چهارشنبه

مراسم بزرگداشت رفقا کوروش و شاهرخ را چگونه برگزار کنیم؟با درود به  رفقای مبارز!!! 
  
رفقا ، مبارزه کارگران و زحمتکشان هر روز بیش از پیش   به سمت تداوم و جهت مشخص طبقاتی ، رشد در جهت سطوح بالاتر و تهاجمی تر حرکت می کند، در مقابل جمهوری اسلامی سرمایه داری به عنوان دشمن طبقاتی، کارگران و  مردم آزادیخواه و حق طلب را با ابزارها و ترفند های گوناگون و گاهان بی پرده و بسیار هار و فاشیستی سرکوب می کند.
صفوف مبارزه و نبرد طبقاتی هر لحظه فشرده تر میگردد و هیچ کس را   یارای دور ماندن از چنین نبرد هر دم افزاینده  نیست، اکنون وظیفه همه ماست که در صفوف فشرده و متحدانه در نقاط مشترک از هر امکان، روش و شیوه ممکن استفاده کنیم. همانطوری که اطلاع دارید جمع قدم اول همراه دیگر جریانات طی یک ماه گذشته  در داخل وخارج از کشور  فعالیت های عملی را در جهت دفاع و حمایت گسترده از رضا شهابی  و دیگر زندانیان اعتصابی پیش برده اند، همچنین در دومین جلسه فوق العاده پالتالکی جمع قدم اول در روز یکشنبه 17 سپتامبر که با موضوع "برنامه ریزی فعالیت عملی  در دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان اعتصابی " بر گزار شد، با پیشنهاد و تایید جمعی رفقای حاضر در اطاق تصویب شد که در روزهای 23 و 24 سپتامبر، رفقا در شهر محل زندگی خود اقدام به حمایت از زندانیان اعتصابی و دستگیر شده گان اخیر نمایند. از این رو پیشنهاد شد که  رفقا متناسب با امکانات خود برای اجرائی نمودن پیشنهادات زیرین که مورد توافق بیشتر بودند بکوشند:
اعتراض ایستاده و راه پیمایی، بر قراری چادر اعتراضی ، بر قراری نمایشگاه عکس و پوستر،  جلب حمایت های بیشتر از تشکل های کارگری ، دعوت از خبر نگاران و گزارش گران ، انجام مصاحبه و ساخت فیلم و کلیب، اشغال مراکز عمومی پر تردد و نهاد های مختلف ، حضور جمعی در دفاتر اتحادیه ها و نهاد های اجتماعی  و اعتصاب غذای سمبلیک جمعی در محل های مشخص اعلام شده. ، به دنبال چنین  مصوبه ای تعدادی از رفقا با نام خود و و شهر محل سکونت خود مشخصا" اعلام کردند که یک و یا هر ترکیبی از کارهای مصوب شده را در شهر خود انجام خواهند داد و در جلسه بعدی کارهایشان را گزارش خواهند کرد
در این راستا لازم است همه رفقا در حد ممکن حمایت و پشتیبانی از رضا شهابی، واله زمانی ، بهنام ابراهیم زاده ، پیمان سالمی و دیگر زندانیان سیاسی را با دقت و مشترک پیش ببرند.
همچنین لازم به ذکر است، ما در راستای انجام وظایف خود جهت کمک به همبستگی طبقاتی، پیشنهاد می کنیم برای برگزاری مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده ، هر کدام از رفقا که خود را موظف به تلاش و کوشش در جهت منافع طبقه کارگر و زحمتکشان می دانند برای برنامه ریزی و اجرایی کردن  برنامه های مشترک  و مورد نظر خود در مراسم فوق اقدام به ایجاد گروه کاری یا کمیسیون اجرایی با عضویت داوطلبانه  نمایند.،
با توجه به اینکه در رابطه با مراسم فوق، تنها اقدام صورت گرفته رزرو سالنی با آدرس
 Community centre  7755 Bayview Avenue , Markham – Fireside loung  room   در طبقه هم کف ،  روز شنبه مورخ    14 اکتبر  2017 از ساعت  30/7 الا 11  شب   می باشد واز این جهت قرار است تمامی تصمیم گیری ها ، نوع  و سبک و روش برگزاری و موضوعات قابل طرح در مراسم  در جلسات کمیسیون فوق، برنامه ریزی و سازماندهی شوند. همچنین ما در جمع قدم اول اعتقاد داریم در مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده برنامه ریزان و برگزار کنندگان (اعضای کمیسیون برگزاری) حق تام دارند آنگونه که اصولی می دانند در مراسم فوق به مشکلات جاری طبقه کارگر و بر رسی راه های حمایت و پشتیبانی از زندانیان بپردازند، چرا که چنین عملی بخشی از اعمال و آمال و اهداف شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده بوده است.
پشنهاد فوق ) ایجاد گروه کاری یا کمیسیون بر گزاری (از این جهت است که جمع قدم اول بنا بر وظیفه خود اعتقاد دارد تنها راه و روش اصولی که می تواند پیروزی های شایانی برای جنبش انقلابی و کارگری به ارمغان بیاورد، این است که کمیسیون فوق در بر گیرنده همه گرایشات، رفقا و دوستان منفرد باشد، با توجه به تجارب گذشته جمع قدم اول تاکید دارد در خدمت کار مشترک، گروه کاری یا کمیسیون برگزاری از الف تا ی مراسم را سازماندهی نماید.

جمع قدم اول " تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر"

18/سپتامبر /2017

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر