۱۳۹۶ شهریور ۲۴, جمعه

بیانیه 149


کارگر زندانی زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

بهنام ابراهیم زاده ، واله زمانی و پیمان سالمی را آزاد کنید.
سران و عوامل جمهوری اسلامی با توجه به پوسیدگی درونی حکومت اسلامی ، از دست دادن مشروعیت عمومی و با توجه به رشد و گستردگی اعتراضات کارگران و زحمتکشان و با توجه به بی اعتباری در نزد هم پالگی ها و بنیان گذاران جهانی خود ، در ک کردند که حکومت ضد انسانی و ضد کارگری شان بیش از پیش در سرازیری سقوط دچار شتاب فزاینده ای شده است.در نتیجه تلاش می کنند با استفاده از انواع جنایات  قانونی و غیر قانونی هر روز بیش از قبل اقدام به سرکوب نمایند، سالهاست که نظام اسلامی هر روز بیشتر از قبل حقوق کارگران و زحمتکشان را در جهت انباشت سرمایه بیشتر، بسود سرمایه داران پایمال می کند، نبرد با جمهوری اسلامی سرمایه داری به نقطه عطف تاریخی نزدیکتر شده است و حکومت اسلامی در بحران ساختاری دست و پا می زند ، و دیگر هیچ ابزاری برنده ای برای فریب و قانع کردن توده ها ندارد ، از این بابت است که هر اعتراضی ولو کوچک  پایه های اصلی نظام اسلامی را نشانه می گیرند ، در نتیجه کلیت حکومت و نهادهای مختلف ان هیچ راهی جز سرکوب گسترده نمی شناسند ، غافل از اینکه دوره کنونی در زندانها نقطه عطف میان رشد و شدت یابی مبارزه انقلابی زندانیان و به ناچار دوره عقب نشینی جمهوری اسلامی  (هر چند که هنوز جان سختی می کند) خواهد بود. با توجه به چنین درماندگی و پوسیدگی درونی و متزلزل بودن پایه هایش اقدام به سرکوب زندانیان سالن 12 و انتقال انها به سالن ده برای پیش برد طرح مانیتورینگ زندانیان سیاسی را با انواع خشونت سیستماتیک و سلیقه ای پیش برده  است، همچنین رضا شهابی را که مدت زندانش تمام شده بود با حرکت های کاملا" غیر قانونی دوباره زندانی کرده است ، کولبران را کشته ، و معلمان مبارز را زندانی کرده است، و تعدادی از اعتراض کنندگان به سرکوب ها را از جمله بهنام ابراهیم زاده ، واله زمانی و پیمان سالمی را سه روز پیش در مقابل زندان گوهر دشت دستگیر کرده اند.
 حکومت اسلامی  قتل و کشتار ، اختلاس و دزدی ، نظام دروغ و خرافات 38، سال است که با تحمیل دستمزد های زیر خط فقر، با خصوصی کردن مدارس، دانشکاهها و بیمارستان و بهداشت و درمان، حذف خدمات عمومی و بیمه های درمانی ، حذف یارانه ها ، تحمیل اخراج و بیکاری میلیونی ، تحمیل قرار داد های موقت و سفید امضا، تحمیل اعتیاد و فحشای گسترده ، ایجاد حاشیه نشینی، کارتون خوابی و گور خوابی ، افزایش کودکان  کار و خیابان و افزایش ترک تحصیل و باز ماندن از تحصیل ، تحمیل طرح های استاد و شاگردی ، طرح های برده داری کارورزی و کار رایگان ( با بهانه دوره آزمایشی و کار آموزی)شده است ، در حین ارتکاب این همه خیانت و جنایت علیه کارگران و زحمتکشان در تمامی دوره ها بی وقفه سرکوب را دائما" بکار برده است. اکنون با اعتراضات گسترده همه ای قشر ها و لایه های اجتماعی روبرو است.
 در خیابانهای ، مقابل نهاد ها و مجلس  کارگران، فعالین و دانشجویان و معلمان در موسسات تولیدی و خدماتی مانند کارخانه های تولید ی مخابرات، خدمات برق ، معادن ، هپکو و دهها کارخانه دیگر در شهر های مختلف با مدافعین کولبران و در دانشگاهها اعترض دانشجویان ، و در مقابل موسسات مالی با مالباختگان که پس انداز هایشان را دزدان و اختلاس گران حکومت اسلامی در بانک ها و موسسات اعتباری و مالی غارت کردند و در زندانها با اعتصاب غذایی زندانیان سیاسی روبرو است که هیچ کدام را نمی تواند به راحتی حل کند، این همان نقطه قوت شرایط عینی برای گسترش اعتراض و مبارزه و به عقب راندن جمهوری اسلامی جنایت کار است، که برای ممکن شدن،  نیازمبرم  به همبستگی طبقاتی و برنامه ریزی و سازماندهی متحدانه و مشترک دارد و این وظیفه را هم اکنون تشکل های موجود مستقل کارگری ، معلمان و فعالین کارگری و دانشجویان و زنان و مردان مبارز به عهده دارند ، باید از این موقعیت طلایی برای سازمان دهی و سازمان یابی استفاده کرد. 
ما ضمن محکوم کردن دستگیری بهنام ابراهیم زاده ، واله زمانی و پیمان سالمی  خواهان آزادی بی  قید و شرط آنها ، رضا شهابی و بقیه زندانیان سیاسی و معلمان زندانی و فعالین مدنی و اجتماعی  هستیم ، و هر گونه بر خورد و سرکوب تشکل ها و فعالین کارگری ، معلمان ، دانشجویان و پرستاران و بازنشستگان ، ...  را به شدت محکوم می کنیم .

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری
زنده باد سوسیالیسم

کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی

24/6/1396

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر