۱۳۹۶ شهریور ۱۸, شنبه

در دفاع از رضا شهابی

در دفاع از رضا شهابی

این ویدئو بخشی از فعالیت در جهت دفاع از رضا شهابی است که طی روز های دوم، سوم و چهارم سپتامبر 2017 در شهر تورنتو با فراخوان جمع قدم اول و دیگر فعالین سیاسی انجام گردیده است ، که ویدئو فوق مربوط به روز دوم سپتامبر می باشدهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر