۱۳۹۶ شهریور ۱۴, سه‌شنبه

دعوت به شرکت در جلسه برنامه ریزی ،


برای پشتیبانی فعالیت عملی از رضا شهابی


همانطوری که اطلاع دارید  تشکل های کارگری، فعالین و تشکیلات های انقلابی در سراسر جهان به دعوت سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه- پاسخ مثبت داده و متعاقباٌ به یک مبارزه و پیکار سراسری در دفاع و پشتیبانی از رضا شهابی اقدام کرده اند. از جمله در جلسه  ماهانه پالتالکی جمع قدم اول که در 27 آگوست 2017 بر گزار گردید، شرکت کنندگان و برگزار کنندگان با تأکید بر وضعیت اضطراری ، ضمن پشتیبانی از اعتصاب غذای کارگر زندانی، رضا شهابی برای کسب آزادی خود در اعتراض به تمدید حکم ظالمانه ای که بدواٌ به اتهام ساختگی صادر و زمان آن مدت ها پیش به اتمام رسیده است ، مقرر نمودند  که فعایت های لازم و ممکن طرح و برنامه ریزی شود که  قدم اول فورا" به سهم خود اقدام به فعالیت های زیر کرد:
        صدور فراخوان پشتیبانی از اطلاعیه  سندیکای کارگران شرکت واحد ، که دعوت عمومی در جهت دفاع از رضا شهابی کرده است.
        ترجمه متن اطلاعیه سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه به انگلیسی و توزیع آن،
        برگزاری اعتراضات ایستاده در مرکز شهر تورنتو با در دست داشتن پلاکارد هایی با شعار " رضا شهابی کارگر زندانی آزالد باید گردد"
        شرکت در راه پیمایی " روز کار کانادا و امریکا در تورنتو و واشنگتن
از آنجایکه هنوز اعتصاب غذای رضا و دیگر زندانیان اعتصابی در بند و همچنین مبارزات پشتیبانی از او ادامه دارد و با توجه به اینکه قرار بود روز چهار شنبه گذشته 30 آگوست 2017 یک جلسه پالتالکی جهت  برنامه ریزی فعالیت های مشخص حمایتی برگزار شود ، اکنون از همه رفقا دعوت می کنیم به منظور تداوم فعالیت عملی و جبران تشکیل نشدن جلسه قبلی که متاسفانه با کارهای عملی طرح شده جاری تداخل داشت ، روز یکشنبه 10 سپتامبر 2017  از ساعت 2 بعد از ظهر بوقت آمریکای شمالی ، 8 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و ساعت ده و نیم شب به وقت ایران در جلسه پالتالکی که در اطاق جمع قدم اول با آدرس و مشخصات زیر با موضوع برنامه ریزی فعالیت عملی در دفاع از رضا شهابی برگزار خواهد شد شرکت فعال داشته باشند.
امیدواریم رفقا هر جای از این کره خاکی که هستند ، در این جلسه شرکت کرده و گزارشاتی از فعالیت های عملی محل زندگی خود آماده  کرده در جلسه ارایه نمایند تا بر اساس تجارب کسب شده ای  تا کنونی بتوانیم با دقت بیشتر و طبق امکانات عملی بر نامه ریزی کنیم.
ضمنا" یاد آوری می کنیم که جمع قدم اول با پیشنهاد کم کردن فاصله زمانی بین جلسات پالتالکی خود توافق دارد و بر اساس پیشنهاد فوق جلسه 10 سپتامبر را فرا خوانده است .
جمع قدم اول ( تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر)

4 سپتامبر 2017

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر