۱۳۹۶ مهر ۷, جمعه

در جهت افشای نقشه فریب کارانه مشترک سرمایه داری داخلی و سرمایه داری جهانی که علیه ملت کرد و خلق های منطقه پیش می برند.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر