۱۳۹۶ شهریور ۲۳, پنجشنبه

جلسه پالتالکی قدم اول برای برنامه ریزی جهت کارهای عملی دفاع از زندانیان کارگری و سیاسی

جلسه پالتالکی قدم اول برای برنامه ریزی جهت کارهای عملی دفاع از زندانیان کارگری و سیاسیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر