۱۳۹۳ مهر ۲۷, یکشنبه

حاج کریم در زندان به کما رفت

حاج کریم معرف به عزیز که حدود سه هفته قبل روی او عمل قلب باز انجام داده بودند و هنوز محل عمل جوش نخورده بود و همچنان بیمار در ضعف کامل بوده و نمی توانست کارهای روز مره خود را انجام دهد ماموران به دستور اداره اطلاعات او را به زندان بر گرداندند و طی دو هفته گذشته هر روز حالش بدتر شده تا اینکه روز قبل بر اثر جراحات و عدم بهبود یابی محل جراحی و تورم و عدم رسیدگی به موقع دچار تشنج شده و به کما رفت که پس از تعلل زیادی از طرف مسئولین زندان بالاخره به بیمارستان انتقال یافت. تا این لحظه از حال او خبر ی در  دست نیست .
حاج کریم 18 سال است در زندان به سر می برد و او پیر مرد 74 ساله ای است که در زندان دچار بیماری قلب و دیگر بیماری ها شده است و حکومت عدل و عدالت اسلامی و از  نوع قدیم داعش هنوز هم دست سر او بر نمی دارد حکومت جمهوری اسلامی و دیگر هم پالگیهایش در کشور های منطقه که با تمام هم و غم می خواهند عدل الهی را  در ایران و جهان ساری و جاری کنند، دست به هر گونه جنایت می زنند به دنبال  پی امدهای عدل الهی تا کنون جاری شده آنچه نسیب مردم شده است انواع بیماری های مسری ، قلبی ، سرطانهای گوناگون ، افسردگی های شدید فرو پاشی خانوده ها ، افزایش جرم و جنایت ، قتل و کشتار و اعدام برای جاری کردن اسلام  و سربریدن در راه خدا و اعتیاد و فحشا ، بیکاری و نا امیدی از آینده و ... که همگی برای حفظ حاکیت های سرمایه داری از نوع اسلامی هستند در واقع حاصل جاری و ساری شدن عدل الهی می باشند ، اگر مردم  برای نجات خود از این جنایات عدل الهی نخواهند باید چکار کنند ؟ هیچ بد بختی و فلاکتی نیست که  این عدل الهی به مردم تحمیل نکرده باشد  این همه عدل الهی مردم را خفه می کند. ریشه همه فساد ها در سرمایه داری و عدل الهی و دیگر عدالت هایش که بخشی از عوامل نگهداری و حفظ ظلم و ستم سرمایه داری است می باشد.

فریده جعفری
27/7/1393


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر