۱۳۹۳ مرداد ۹, پنجشنبه

فراخوان کارزار یک هفته ای نجات جان رضا شهابی و تلاش برای آزادی کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی

 کارگر آگاه، مبارز و مدافع حقوق هم طبقه ای های خود، رضا شهابی، پس از 50 روز اعتصاب غذا و موفقیت انتقال به بیمارستان، موقتا و بطور مشروط خوشبختانه اعتصاب غذای خود را شکست. این موفقیت نسبی و موقتی را به همۀ انسانهایی که تا کنون برای نجات جان رضا تلاش کردند بویژه به خود رضا و شیرزن آگاه خانم ربابه رضایی و فرزندان رنج کشیده شان شادباش می گوییم. اما به علت کمترین اعتماد به وعده های جمهوری اسلامی، جان رضا همچنان در خطر است و تلاش ما تا آزادی و بهبودی کامل او و رسیدگی به وضع سایر زندانیان سیاسی، همچنان ادامه خواهد داشت.
وسیعترین نیروهای انقلابی، آزادیخواه و انسان دوست از گرایشات مترقی و ضد ارتجاع و سرمایه داری، در سطح آلمان به گرد هم آمده اند تا در تلاشی گسترده و سراسری متحداً برای نجات جان این فرزند راستین طبقۀ کارگر و این مدافع واقعی حقوق انسان ها، و تمامی کارگران زندانی از هر طریق ممکن بکوشند.
تمامی کارگران، دوستداران و هوادارن جنبش کارگری، نهادها و سازمان ها، احزاب و افراد مترقی که آمادۀ برداشتن قدمی عملی در این راستا باشند را فرا میخوانیم که همراه ما به این کارزار سراسری پیوسته، تا بتوان متحد و یکپارچه برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی از هر طریق که میتوانیم، بکوشیم.
برنامۀ تا کنونی:
-         اعلام یک هفته کارزار سراسری در سطح آلمان از تاریخ   9  تا   لمانآآ آآگاه همسر آگاه همسر گرامی رضا ربایه رضایی
16 آگوست 2014
-         اعزام یک هیئت نمایندگی به ایران برای رسیدگی به وضعیت رضا شهابی و تمامی کارگران زندانی.

-         یک روز اعتصاب غذای سمبلیک سراسری و همزمان در آلمان در هر یک از شهرهایی که امکان و آمادگی موجود است، برگزاری آکسیونهای اعتراضی، میزهای اطلاعاتی، پخش اطلاعیه ، برگزاری جلسات خبری ، و یا اکسیون های دیگری برحسب امکانات محلی در این راستا.

-         کارزار جمع آوری کمک مالی فوری برای خانوادۀ های کارگران زندانی.

از همۀ شما عزیزان در هرکجای آلمان هستید، دعوت می کنیم به این کارزار بپیوندید و در حد توان خود یاری رسانده و به نجات جان این کارگر از جان گذشته و یاری برای آزادی دیگرکارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی بکوشیم.
از همۀ نیروها در سایر کشورها تقاضا داریم با ارسال پیام های حمایتی خود، بخصوص ارسال کمک مالی، به این کارزار نیروی بیشتری بدهند.


آدرس و تلفن تماس:
آدرس ارسال کمک های مالی:
برنامه های مشخص هر شهر:
-         کلن: تاریخ، محل، ...
-         هامبورگ: تاریخ، محل، ...
-         هانوفر: تاریخ، محل، ...
-         ...
-         ...
-         ...
در خواست ها و وسائل تدارکاتی: ...

کمیته برگزاری کارزار سراسری برای آزادی کارگران زندانی در آلمان


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر