۱۳۹۳ تیر ۱۲, پنجشنبه

فراخوان شاهرخ زمانی در حمایت از رضا شهابی، زندانی کارگر، در 34 مین روز اعتصاب غذاهمزنجیران، هشدار! رضا شهابی، زندانی کارگر، در 34 مین روز اعتصاب غذا، در خطر مرگ قرار دارد! از هر طریق ممکن به کمکش بشتابید!دوستان، فعالین و تشکل های مستقل کارگری!

درودهای گرم و آتشین من از زندان و قتلگاه جهنمی رجایی شهر بپذیرید! زندانی که اینک جایگاه فعالان صدیق کارگری گشته است.

تنها گناه و جرم ما برای دستگیری و حبس های سنگین و طویل المدت توسط دولت و طبقه سرمایه داری ایران، فعالیت و تلاش های قانونی برای ایجاد تشکل مستقل سندیکایی، بعنوان تنها ابزار دفاعی مان در مقابل بهره کشی این طبقه از کارگران و حق زندگی و رفع گرسنگی خانواده 50 میلیونی مان می باشد. مسلما در شرایطی که  قراردادهای سفید امضا و موقت و عدم برخورداری از امنیت شغلی، که سایه شوم اخراج و بیکاری و در نتیجه فقر و نداری را بر سر ما به پرواز در آورده است، و هنگامیکه دستمزدهای کارگران  یک چهارم خط فقر می باشد، اما یارانه ها حذف می شوند و اقتصاد مملکت در رتبه دوم جهانی تورم و گرانی قرار گرفته است، و حقوق درمانی، تحصیلی، تفریحی و ورزشی علاوه بر کلیه قوانین حمایتی، از قبیل تامین اجتماعی و بیمه ها و دیگر امکانات عمومی  به کیسه زر اندوزی مافیای ثروت و قدرت سرازیر می شود، در زمانیکه ثروت های ملی خصوصی سازی و یا خودمانی شده و کلیه عرصه های تولید و کار توسط غارتگران مورد تعرض قرار گرفته است، گمرکات مرزی  بر داشته شده و واردات کالاهای بنجل توسط رانت خواران حکومتی به نابودی کلیه عرصه های تولید و بیکاری سازی میلیونی انجامیده است، و خلاصه در شرایطی که کشوری، با غنی ترین معادن و ذخیره های نفت و گاز در جهان تبدیل به بالاترین آمار تورم و گرانی، بیکاری، بیسوادی، اعتیاد، طلاق و تن فروشی می گردد و 80 درصد مردم زیر خط فقر قرار گرفته اند، آری! در چنین شرایطی دفاع از حق تشکل و اعتصاب بعنوان یگانه ابزار مقاومت و مبارزه ما کارگران در مقابل هجوم سازمان یافته طبقه سرمایه دار، «گناهی نابخشودنی» و «جنایتی بزرگ» علیه این طبقه طفیلی و انگل محسوب می شود. تا با گرسنگی و فلاکت عمومی خانواده های کارگران، امنیت انباشت سرمایه و حساب های بانکی اَبَر میلیاردرها تامین شود.

همقطاران و هم زنجیران طبقه کارگر!

رضا شهابی، کارگر مبارز عضو سندیکای شرکت واحد، مدافع جسور، صادق و سرسخت منافع طبقه کارگر ایران در ایجاد تشکل های مستقل کارگری، برای احقاق حقوق بر حق مان، مانند حق تشکل و اعتصاب، امنیت شغلی، دستمزدهای شایسته، درمان و تحصیل و مسکن رایگان می باشد. او بطور غیرقانونی توسط نوکران نظام سرمایه داری دستگیر و به 6 سال حبس محکوم شده است. او، اینک، پس از 5 سال اسارت بصورت غیرقانونی به قتلگاه رجایی شهر تبعید گشته و در اعتراض به این اقدام وحشیانه، در 34 مین روز اعتصاب غذای خود، در خطر مرگ حتمی قرار دارد.

هدف دشمن طبقاتی از عدم پاسخگویی عمدی به خواسته های قانونی رضا شهابی و بنوعی قتل عمد وی، از بین بردن روحیه اتحاد و مبارزه و مقاومت ما کارگران علیه بهره کشی و نا عدالتی می باشد.  این مدافعان طبقه سرمایه داری، علاوه بر اجرا نکردن ماده 134 مجازات اسلامی در مورد تعدد اتهامات و همچنین عدم اجرای آزادی مشروط، و اظهار بی تفاوتی نسبت به نیازهای درمانی او که علیرغم نیاز فوری به جراحی اضطراری دیسک کمر، که حتی بهداری زندان نیز تایید کرده است، از مرخصی درمانی وی نیز جلوگیری می کنند تا عداوت و دشمنی خود را به خانواده 50 میلیونی کارگران باثبات برساند.

کارگران، فعالان و تشکلات کارگری

با اعتراضات و اعتصابات خود علیه این اقدامات قانون شکنانه و خودسرانه ی عوامل مافیای قدرت و ثروت و با حمایت از اجرای خواسته های قانونی نماینده واقعی خود، رضا شهابی، بوظیفه طبقاتی و انسانی تان عمل کنید. مبارزه برای آزادی رضا شهابی، نبرد برای آزادی حق تشکل و اعتصاب است. چرا که تنها راه رهایی ما از بندگی، وحدت و تشکیلات است! با ایجاد هیئت های مستقل اتحادیه ای و سندیکایی در محل کار، در جهت ایجاد تشکل قانونی و مستقل خود اقدام کنید. و با پیوند این تشکلات برای ایجاد فدراسیون طبقه 14 میلیونی کارگران، این تنها وسیله مقاومت سراسری در برابر تبعیض و نابرابری و بهره کشی طبقه سرمایه دار، حرکت کنید.

شاهرخ زمانی عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری و سندیکای کارگران نقاش تهران

زندان رجایی شهر

چهارشنبه 11 تیر ماه 1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر