۱۳۹۲ اسفند ۱۳, سه‌شنبه

بیانیه ۱۷ زندانی سیاسی از ۳ زندان کشور در بزرگداشت روز جهانی زنروز جهانی زن را گرامی بداریم!!!تشدید بحران‌های اقتصادی سیاسی و تحولات جهانی و منطقه‌ای مرتبط با آن نشان‌گر تحولات قطعی و برگشت‌ناپذیر در کشور است. آمادگی لازم برای استقبال از این تحولات و هدایت آن در بستر دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر و عدالت‌خواهی رسالت کلیه‌ی تشکل‌ها، جنبش‌های اجتماعی و شخصیت‌های دمکرات در مقطع زمانی کنونی است. بنابراین، ۸ مارس روز جهانی زن فرصت مناسبی است که تمامی نیروهای دمکراسیخواه و طرفدار اعلامیهی جهانی حقوق بشر و جدایی دین از حکومت صرف نظر از اختلافات و ضمن به‌رسمیت شناخت همدیگر با هماهنگی برای اقدام حول مطالبات محوری و دمکراتیک جنبش خود را گسترش بدهند. بدیهی است این جنبش برای ایجاد بستر اجتماعی لازم با هدف توانمندسازی جامعه‌ی مدنی معطوف به تأمین خواست مشترک اصلاحات اجتماعی است.
 راه برون‌رفت از وضعیت موجود و حرکت به سمت مطالبات ملی با تماشاگر بودن و انفعال سازگاری ندارد. اتحاد عملی همه‌ی نیروهای دمکرات ناظر بر مطالبات ملی شرط اساسی برای تشکیل نیروهای پیشرو و دسته جمعی متشکل از همه کنشگران اجتماعی با آراء و عقاید گوناگون و خواسته‌های مشترک و دمکراتیک است. این نیروهای اجتماعی با تکیه بر سازمان‌های مناسب سیاسی و مدنی در تشکل‌ها وجنبش‌های گوناگون اجتماعی اعم از زنان، دانشجویان، کارگران، فرهنگیان، حقوقدانان، اقوام ایرانی و هنرمندان و روزنامه نگاران مسیر حرکت خود را هموار خواهند ساخت. بنابراین روز جهانی زن فرصت تاریخی دیگری است که می‌توان با طرح مطالبات مشترک از جمله خواسته‌های زیر  به متشکل شدن نیروهای مذکور مدد رسانید.
۱- نه به پوشش اجباری و دفاع از برابری حقوق زن و مرد در کلیه  عرصه‌های  فردی، خانوادگی و اجتماعی. در وضعیت کنونی با این‌که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما به لحاظ فرهنگی، حقوقی و عقیدتیِ حاکمان به نحو مضاعف زیر ستم قرار گرفته و تجدید نظر اساسی در موارد فوق الزامی است. امحاء کلیه‌ی قوانین تبعیض آمیز و تصویب قوانین متضمن تساوی حقوق زن و مرد در کلیه‌ی زمینه‌ها، از جمله حق طلاق، ارث، دیه، شهادت و حق حضانت فرزند از گام‌های اولیه خواهد بود.
۲- نه به اعدام و پافشاری بر استفاده از مجازات‌های جایگزین.
۳- آزادی بدون قید وشرط کلیه‌ی زندانیان عقیدتی و سیاسی.
۴- تأمین حقوق حداقل دستمزد برای کلیه‌ی مزدبگیران اعم از کارگران، فرهنگیان، کارکنان دولت و سایر بخش‌ها با در نظر گرفتن خط فقر و درصد تورم.
۵- انحلال مراجع غیرقانونی مثل دادگاه انقلاب و دادسراهای ویژه‌ی روحانیت و اعاده‌ی صلاحیت عام دادگستری و کانون وکلای دادگستری و انحلال کامل قوه قضاییه و قضات دادگستری و منع بازداشتهای خودسرانه.
۶- تاکید بر کلیه‌ی آزادی‌های اساسی اعم از آزادی بیان، عقیده، تحزب، اجتماعات و آزادی بیان و انتخاب و حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم در امور خود.
۷- نفی هرگونه سانسور، تفتیش عقیده، شکنجه وخشونت‌های حکومتی.
۸- نفی هر گونه تبعیض اعم از جنسیتی، زبانی، صنفی، قومی، طبقاتی، دینی، عقیدتی، اجتماعی و سیاسی و دفاع از برابری واقعی در کلیه‌ی عرصه‌های بالا از جمله رفع ممنوعیت آموزش عالی و معیشتی و کسب و کار برای هموطنان بهایی.
۹- دفاع از نظام آموزش مستقل از نهادهای مذهبی و پشتیبانی از جایگاه فرهنگیان و هنرمندان و دانشگاهیان مترقی و مستقل از دخالت‌های حکومتی با قصد توانمند سازی بنیان‌های فکری و تربیتی و علمی کشور در همه سطوح و متناسب با پیشرفت نیازمندی‌های گوناگون کشور.
۱۰- محاکمه و مجازات کلیه‌ی متجاوزین به حقوق اساسی ملت و غارت‌گران اموال عمومی و خائنین به منافع ملی توسط قضات مستقل در دادگاه‌های صالحه با رعایت آیین دادرسی مطابق اصول جهانی حقوق بشر.

۱۲ اسفند ۱۳۹۲

۱- محمد جراحی ۲- اسماعیل فتاح 
از زندان مرکزی تبریز

۳- شاهرخ زمانی ۴- عباس بادفر ۵- شهرام چینیان ۶- خالد حردانی ۷- محمد بنازاده امیرخیزی ۸- ناصح یوسفی ۹- محمد سیف‌زاده ۱۰- حشمت‌الله طبرزدی ۱۱- حمیدرضا برهانی ۱۲- صالح کهندل ۱۳- سعید ماسوری ۱۴- میثاق یزدان نژاد ۱۵- پیروز منصوری   
از زندان گوهر دشت

  ۱۶- بهنام ابراهیم زاده ۱۷- عبدالفتاح سلطانی      
  از زندان اوین

۱ نظر: