۱۳۹۳ فروردین ۱۰, یکشنبه

پیام حمایت زندانیان اهل سنت زندان رجایی‌شهر کرج از شاهرخ زمانی

بسم الله الرحمن الرحیم ما زندانیان اهل سنت کرد زندان رجای شهر ظلم وارده بر زندانی سیاسی آقای شاهرخ زمانی رامحکوم می نماییم. به پاس زحمات و دفاعیات آقای شاهرخ زمانی از ما زندانیان اهل سنت و بنا به آموزه دینی اسلام که ما شکر گذار کسانی باشیم که به ما خوبی میکنند و همچنین دفاع از مظلومین را در باور خود داریم ما نیز ظلم وارده به این زندانی سیاسی را محکوم میکنیم وخواستاریم به مشکلاتش رسیدگی عاجل شود تا ایشان هم به اعتصاب غذای خود پایان داده و از شکنجه روحی و روانی که بر ایشان و خانواده شان وارد است پایان یابد و بجاییکه در شان ایشان میباشد انتقال داده شود. از طرف زندانیان اهل سنت کرد رجایی شهر

۲ نظر: