۱۳۹۲ اسفند ۱۲, دوشنبه

نامه 24 زندانی سالن 12 گوهر دشت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و احمد شهید

با سلام و خسته نباشید

دوستان و رفقا ضمن اینکه از شما تقاضا داریم نامه پیوست را ملاحظه کرده و با گستردگی بیشتری توزیع نماید همچنین طبق در خواست زندانیان امضا کننده از کلیه دوستان و رفقا در خواست می شود این نامه را به زبانهای مختلف ترجمه و توزیع کنند و همچینین دوستانی که ارتباط نزدیکی با سازمانهای حقوق بشری و احمد شهید دارند طبق خواسته خود زندانیان تقا ضا داریم  نامه فوق را به دست انها برسانند

و برای اینکه بتوانیم خبر رسیدن نامه به دست سازمانهای حقوق بشری و احمد شهید را به اطلاع زندانیان امضا کننده برسانیم لطفا" نتیجه را بما اطلاع بدهید.

صمیمانه از تلاش یک به یک شما دوستان و رفقا تشکر می کنیم.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
12/12/1392

-----------------------------------------------
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ،
 کلیه نهادهای حقوق بشری
 و جناب احمد شهید
 نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران

با درودهای گرم :

 در رابطه با زندانی کردن انسانها با روند غیر قانونی و زیر پا گذاشتن حقوق حقه زندانیان در ایران لازم  است اعلام نماییم طبق تحقیقات و مدارک مستند موجود روند غیر قانونی فوق  از مرحله دستگیری تا  باز جویی ومحاکمه و نگهداری درزندان بطور مستمر و پیوسته صورت می گیرد که ناگزیر به مواردی از آن که به صورت رویه ای عمومی درآمده اشاره خواهیم کرد :
1- عطف به ماده 33 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی که ناظر به قانونی بودن جرم و مجازات است در صورتی که این قانون در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه آنانکه در سالن 12 زندان رجایی شهر محبوس می باشند اعمال نگردیده و ما امضا کنندگان این نامه هیچ جرمی مرتکب نشدیم که مستحق زندانی شدن باشیم .
2- اصل 33 قانون اساسی و مواد 112 لغایت 118 و 129 از قانون آیین نامه دادرسی کیفری و تشریفات مربوط به احضار ، اخطار و جلب و تفهیم اتهام تأکید می نماید در حالی که اغلب قریب به اتفاق زندانیان سیاسی عقیدتی بدون احضار و یا اخطار قانونی و به صورت کاملا" غیرقانونی و بعضا" با ضرب وشتم ،توهین و اهانت وتا مدتها در بازداشتگاههای غیر قانونی و سلولهای انفرادی و در شرایط کاملا" غیرانسانی نگهداری شده و می شوند .
3- ما زندانیان عقیدتی سیاسی برخلاف اصل 159 ، 172 ، 173و 168 قانون اساسی و     تصریح ذیل ماده 20 قانون  تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به صورت غیرقانونی در دادگاههای غیرقانونی به ویژه دادگاه انقلاب بدون حضور هیئت منصفه و بدون داشتن وکیل اختیاری وبه صورت زیر فشار محاکمه و به حبسهای طولانی مدت محکوم گردیده ودر حالی که در برخی از احکام غیر قانونی به تبعید و نفی بلد رسیده که در مواردی اشاره نگردیده اما عملا" و غیرقانونی توسط مقامات اداره اطلاعات ونه الزاما" قضایی و مازاد بر حکم تحریر شده، همگی به زندانهایی از جمله رجایی شهر تبعید گردیده ایم .
4- چنانکه اشاره شد برخلاف اصل شخصی بودن مجازات و ممنوعیت تفتیش اموال و اسناد غیر مرتبط با جرم حتی غیر مرتبط با شخص متهم اموال آنها توقیف و ضبط گردیده و حتی در مواردی هیچگاه مسترد نشده و نمی شود ( برخلاف ماده 96 به بعد از آیین نامه دادرسی کیفری و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی احکام مربوط به ورود به منازل و اماکن متهمین و اصولا" ثابت نشده توسط قضات غیر صالح ابطال یافته است .
5- آن گونه که اشاره گردید طبق ماده 38 و 39 قانون اساسی وماده   570  بعد از قانون مجازات اسلامی متهمین در هنگام بازجویی مورد آزار و اذیت و هتک حرمت قرار گرفته اند چنانچه جناب احمد شهید و نمایندگان اصلی نهادهای مستقل حقوق بشری امکان دیدار با زندانیان عقیدتی سیاسی را داشته باشند. مدارک و مستندات تقدیم خواهد شد .
6- ضرورت دارد اشاره نماییم به استناد ماده 186 قانون مجازات اسلامی پیشین دهها هزار نفر به جرم عضویت وهواداری از گروهها تحت عنوان محارب ، تهدید ، مجازات و اکثرا" اعدام شده اند حال ماده مذکور به علتی حذف گردیده است .و نظر به آثار و تاثیرات حصر در تمام دنیا از جمله مقررات جمهوری اسلامی و به استناد ماده 10 قانون مجازاتهای اسلامی مصوب 1392 محکومین مشمول قانون منسوخ می بایست فورا" آزاد شوند که چنین نشده است و طبق اصول ومصوبات، ترتیبات موارد قانون جدید نظر به عدم عطف به ماسبق بودن قوانین ناظر به آینده بوده و تسری به گذشته ندارد بنا براین  همه متهمین فوق علیرغم تصریح قانون فوق به صورت غیر قانونی در تمامی زندانها از جمله سالن 12 زندان رجایی شهر نگهداری می شوند بنابراین از تاریخ ابلاغ اجرای شدن قانون  یعنی از 21/3/1392 همه در توقیف غیر قانونی به سر می برند .
7- نظر به ماده 134 قانون مجازات اسلامی که می بایست موارد تعدد جرم تا سه جرم اشد مجازات ایجاد گردد با توجه به تصحیح قانونی، با قانون شکنی صریح، دلیل نیاز به   قانون دوباره بوده است.
8- علاوه بر موارد بالا می بایست به صدور احکام اعدام و قصاص در دادگاههای  در بسته انقلاب و توسط قاضی های غیرقانونی و غیر مستقل و فاقد صلاحیت در محاکم         انقلاب اشاره نماییم به گونه ای که بالغ بر 40 محکوم به اعدام در سالن عقیدتی شماره 10 رجایی شهر و سالن 12 عقیدتی سیاسی رجایی شهر مثل زانیار مرادی و لقمان مرادی و هوشنگ رضایی و افزون بر 1150 مورد قصاص در زندان رجایی شهر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند به غیر از احکام اعدام که هر هفته 5 نفر از آنها به چوبه دار سپرده می شوند صدهاحکم ابد مثل محمد نظری ، خالد فریدونی ، افشین بایمانی ، خالد حردانی شهرام پورمنصور ،فرهنگ پورمنصور ، سعید ماسوری ، حاج کریم معروف عزیزی و عمر ...  در سالن 12 سالهای زیادی را سپری کرده و لی در حالی که بسیاری از آنها بی گناه  به چنین حبسهایی محکوم شده اند .
9- افزون بر موارد بالا می بایست به شرایط ضد قانونی و ضد حقوق بشری زندانیان از جمله شرایطی که زندانیان عقیدتی سیاسی در آن نگهداری می شوند اشاره ای داشته باشیم آیین نامه سازمان زندانها روابطی را  طرح کرده که باید توسط بازرسین سازمان زندانها بر اجرای آن نظارت  مستمر و منظم داشته باشند اما زندانبانان به صورت خودسرانه به اعمال سلیقه خود مبادرت می ورزند برای نمونه ماده 30 آیین نامه هدف زندان و تحت مراقبت قانونی بازپروری و بازسازگاری از طریق ماده 24 در تأمین بهداشت، تربیت بدنی و تفریح سالم ، ماده 68 اشتغال، ماده 140 اقدام به آموزش رایگان، ماده 144 تعهد به تأسیس کتابخانه یا مکان مطالعه، ماده 147 وسایل فنی و  بصری دفتری وماده 151 امکانات و وسایل از جمله سالن های  سرپوشیده ورزشی می باشد اما در زندان رجایی شهر به ویژه سالن 12 نه تنها هیچ یک از این امکانات وجود ندارد بلکه طی 24 ساعت شبانه روز تنها مدت 2 ساعت برای هواخوری در سالن گشوده می شود و طی 22 ساعت بقیه ، زندانیان بدون هیچ امکاناتی در سلولها و راهروهای زندان محبوس هستند و تنها اتاق کوچکی که  به عنوان کتابخانه از آن استفاده می شد اخیرا" به دستور آقای مردانی رئیس زندان تخلیه و تخریب شد .
10- با وجود اینکه ماده 69 بر مراقبتهای پزشکی و بیمارستانی تأکید ومواد 102،103 ، 104 ،111و 117 مسئولیت معاینه و هزینه دارو و درمان را بر عهده زندان گذاشته ، زندان جز در موارد سرماخوردگی و آزمایشهای پیش پا افتاده نه تنها اقدامی جدی برای سلامت زندانیان نمی کند بلکه تمام هزینه را بر عهده زندانیان گذاشته و بر خانواده انها تحمیل می کنند شایان توجه است که طی سال گذشته فقط در سالن 12 منصور رادپور ، مهدی حکمتی ، محمد مهدی زاویه ، افشین اسانلو و علیرضا کرمی خیرآبادی به دلیل همین شرایط غیر انسانی و عدم رسیدگی فوت شدند در زندان رجایی شهر به طور متوسط هفته ای یک نفر جان خود را از دست داده یا به دلایل مرتبط کشه می شود .
11- مواد 47و125 و  213  آیین نامه بر حق مرخصی وموارد دیگر 80 ،483 ،185 و  297  بر مکاتبه وملاقات حضوری تأکید ویژه دارد اما تنها امکانی که برای  زندانیان باقی مانده ملاقات غیرحضوری با شرایط ویژه به مدت 20 دقیقه در هفته است این در حالی استکه ارتباط تلفنی وجود نداشته وزندانبانان از ترس اینکه مبادا زندانیان بتوانند با خانواده خود ارتباط برقرار کنند دستگاههای ارسال پارازیت را نصب نموده اند که به شدت سلامت ما زندانیان را به خطر انداخته است .
12-اصل 39 قانون اساسی هر گونه هتک حرمت و حیثیت زندانی را مورد مجازات دانسته و ماده  101 آیین نامه سازمان زندانها هر گونه برخورد تند و  توهین آمیز و تنبیه بدنی را به کلی ممنوع کرده است اما در زندان رجایی شهر به هنگام ورود به قرنطینه زندانی را لخت وعریان کرده و به شیوه بسیار تحقیر آمیز به ویژه در برخورد با زندانیان عادی حتی درون ماتحت زندانی را تفتیش میکنند .
هنگام اعزام به مراکز پزشکی و یاقضایی به او دستبند وپابند زده و با توسل به زور لباس زندان که طبق آیین نامه پوشیدن آن الزامی نیست بر تن زندانی می کنند، که اگر زندانی مقاومت کند همچون لقمان مرادی مورد ضرب وشتم وحشیانه قرار می گیرد که تا مرز بیهوشی و خونریزی داخلی پیش می رود که برای اثبات این مورد مستندات پزشکی وجود دارد و نظر به اینکه طبق ماده  20 تاسیس و  استفاده از کلیه زندانها فقط مختص سازمان زندانها می باشد و مراجع قضایی ، اجرایی ، امنیتی و انتظامی از این کار اکیدا" منع شده اند اما دستگاههایی مثل سپاه پاسداران ، وزارت اطلاعات، سپاه و اطلاعات قوه قضاییه دارای دادگاههای و زندان های متعدد و غیرقانونی در درون و بیرون زندان ها هستند این دستگاهها به صورت آشکار زندانیان سیاسی عقیدتی را مورد اذیت و آزار بسیار قرار  داده و اموری مربوط به مرخصی ، عفو ، آزادیهای موردی یا عمومی و مشروط و اعزام مجدد به بازجویی های  غیرقانونی پس از قطعی شده حکم ها نیز دخالت می کنند این اعمال خودسرانه به صورت روال عادی درآمده است .
13- این دستگاههای امنیتی ذی نفوذ حکمهای مورد نظر خود را در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر از پیش به قضات وابسته و غیرمتعهد و غیر صالح دیکته می کنند و آنان نیز همین حکمها  را ظرف چند دقیقه به صورت کاملا" فرمایشی به متهمان اعلام و انشا می کنند .
14- نظر به اینکه مواد 93 و 95 در تغذیه حاوی کالری و ویتامینهای کامل و کافی با سبزیجات تازه ومیوه تازه هر هفته سه بار و برای هربار 300 گرم تاکید نموده اما نه تنها چنین امکانی در اختیار زندانیان قرار نمی گیرد بلکه عملا" زندان هزینه تغذیه را بر عهده زندانیان گذاشته، و به این دلیل که غذای زندان قابل خوردن نیست، زندانیان مجبور به تأمین مواد غذایی با قیمت بسیار گران از درون زندان هستندکه این امر موجب تحمیل هزینه سنگین بر خانواده زندانی گردیده است .
در عنایت به موارد بالا به استحضار مراجع ذی صلاح ومقامات مرتبط به مسائل حقوق بشری می رسانیم بنا بر زیر سازی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی در سال 1354 اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت قانونی و قواعد عامری حکومت  ایران اعلام شده  بنا براین کلیه اقدامات غیرقانونی بوده که به مواردی از آن اشاره شد برخلاف اصول 2،3 ،5، 7، 8 ،9 ،10 ، 11 ، 12 ، 13 و 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد از شما دعوت می کنیم با اعزام نماینده به ایران و مشاهده وضعیت و اسناد موجود ما در رابطه قضات و محاکم، بازرسی و زندان ، اقدام قانونی وانسانی را اجرا بفرمایید .

12/12/1392

امضاکنندگان :

1- حسن  آشتیانی  2- محمد امیرخیزی   3- عباس بادفر   4- افشین بایمانی  5- حمید رضا برهانی  6- ایرج حاتمی  7- خالد حردانی   8- افشین حیرتیان  9- شاهرخ زمانی  10 سمکو خلقتی 11- سید محمد سید زاده  12- حشمت اله طبرزدی  13- صادق حسینی  14- محمد مهدی ابیات  15- صالح کهندل   16- سعید ماسوری  17- زانیار مرادی  18 – لقمان مرادی  19- کریم معرفتی  20- محمد علی منصوری 21 – میثاق یزدان نژاد 22- ناصح یوسفی 23 - علیرضا فراهانی 24- پیروز منصوری


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر