۱۳۹۲ فروردین ۲۸, چهارشنبه

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر در مورد ادامه فشار بر فعالان کارگریفریبز رئيس دانا پس از گذراندن يك سال زندان و پايان دوران محكوميتش در روز دو شنبه 26/1/92 از بند 350  زندان اوين آزاد شد . جرم او آن بود كه در شب اعلام هدفمندي يارانه ها توسط دولت، در يك مصاحبه اين طرح را ضد كارگران ومردم تحت ستم دانسته بود. در همان شب ماموران به منزل او ريخته ودر ساعت 12 شب اورا در برابر چشمان نگران فرزند خردسالش بازداشت كردند. او در دادگاه از موضع خود دفاع كرد و حاضر به پس گرفتن حرف خود نشد . در تمام مدت بازداشت هيچ تقاضایي را براي مرخصي و ساير حقوق قانونی زندانيان  نكرد و همواره در زندان از مواضع خود كوتاه نيامد كه همانا دفاع از حقوق كارگران و زحمتكشان است. اكنون كه پس از سپري كردن دوران محكوميت خود از زندان آزاد مي شود ، صحت مواضع او در باره  طرح هدفمندي يارانه ها بيش از پيش اثبات شده است. اين طرح كه به آزاد سازي قيمت ها و تورم لجام گسيخته انجاميده، هردم شكاف طبقاتي را در جامعه افزايش داده و زندگي فلاكت باري را بر مردم تحميل كرده است.
همزمان با آزادی رییس دانا، رضا شهابی، عضو سندیکای شرکت واحد که جهت معالجه در مرخصی بود، با تمدید نشدن مرخصی اش به زندان بازگشت. تعداد زیادی از فعالین کارگری و اعضای سندیکای شرکت واحد به همراه فرزندان خردسال و خانواده ی نگران او، سرود خوانان با آرزوی آزادی اش، او را بدرقه کردند. رضا شهابی درحالی به زندان بازگشت که معالجات وی نیمه کاره مانده است.
با ادامه مرخصی بهنام ابراهیم زاده نیز موافقت نشده است و هنگامی که وی برای تمدید مرخصی مراجعه کرده به وی ابلاغ شده که غیبت هم دارد و باید هر چه زودتر خود را به زندان معرفی کند. این درحالی است که نیما ابراهیم زاده هم چنان تحت شیمی درمانی است و تهیه ی داروهای وی معضل بزرگی برای خانواده ی ایشان شده است و بیم آن می رود با بازگشت بهنام به زندان روند معالجات وی دچار اخلال شود.
در همین حال با مرخصی محمد جراحی که تحت پرتو درمانی قرار دارد موافقت نشده است. این درحالی است که بعد از هر دوره پرتودرمانی بیمار باید به مدت یک هفته در قرنطینه تحت مراقبت باشد، زیرا تشعشات درمانی برای نزدیکان بیمار ایجاد مشکل خواهد کرد. 
آنها گمان می کنند با فشار به کارگران و فعالان کارگری زندانی و ایجاد شرایط غیرانسانی در زندان ها و فشار بر خانواده های زندانیان می توانند از اعتراضات کارگری جلوگیری کنند، اعتراضاتی که ناشی از تورم، گرانی و عدم افزایش دستمزدهاست که زندگی را بر کارگران بسیار دشوار کرده است.
این آزادی و بازگشت به زندان نشان می دهد که کارگران و فعالان کارگری همچنان درعقاید خود محکم و استوار ایستاده اند و بر حقوق کارگران پای می فشارند.  كانون مدافعان حقوق كارگر بارديگر خواهان آزادی بی قید وشرط همه ی زندانیان سیاسی و فعالان کارگری است و بارها هشدارداده که این بگیر و ببندها تاثیری در اراده کارگران و فعالان کارگری در احقاق حقوق خود نخواهد داشت.
26 فروردین 92
كانون مدافعان حقوق كارگر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر