۱۳۹۲ فروردین ۲۱, چهارشنبه

دیدار از نیما و بهنام ابراهیم زاده


ديدار اعضاي كانون مدافعان حقوق كارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری با نيما وبهنام ابراهيم زاده

 
اعضاي كانون مدافعان حقوق كارگر وتعدادي از اعضاي كميته پيگيري ایجاد تشكلهاي كارگري  براي چندمين بار با نيما وبهنام ابراهيم زاده ديدار كردند وبار ديگر همچون گذشته تاكيد كردند كه براي بهبودي نيماي عزيز ازهيچ كوشش وتلاشي دريغ نخواهند كرد وهمواره در كنار اين خانواده خواهند بود بهنام ابراهيم زاده  نيز به گرمي از اعضاي كانون وكميته پيگيري  از اينكه پيوسته ومداوم حتي در زمان بازداشتشان زماني كه دادگاه  محكوميت بيست سال حبس را براي وي در نظر گرفته بود وچه در زمان حال كه تنها فرزندش نيماي عزيز در بستر بيماري است وي را تنها نگذاشته اند نهايت  سپاس وتشكر وقدرداني خود را ابراز داشت وبه گرمي از انان استقبال كرد.
امروز  چهارشنبه 21/1/1392

۱ نظر: