۱۳۹۲ فروردین ۲۸, چهارشنبه

دفاع از کارگران زندانی وزندانیان سیاسی


 بدنبال تهاجم هرچه بیشتر به معیشت کارگران وتعیین حداقل دستمزد ی معادل چندین برابر زیر خط فقر وحتی فلاکت ، دستگیری کارگران افزلیش یافته است. هم اکنون دهها کارگر در زندانها به سر میبرند. جرم آنها دفاع از کارگران وتشکل یابی آنهاست . آنها اعتصاب واعتراض را حق کارگران میدانند وبدون اجازه سرمایه داران ودولت حامی شان دست به ایجاد تشکل زده اند.سرمایداران از اتحاد کارگران وحشت دارند. زیرا میدانند که کارگران آنچه میخواهند برای کل جامعه است .آنها رفاه وآزادی را برای همه میخواهند. برای دفاع از کارگران زندانی وزندانیان سیاسی به دعوت هیات هماهنگی شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها، و نهادهای چپ و کمونیست ، روز های 15 تا 21 آوریل هفته دفاع از کارگران زندانی اعلام شده است . شورای استکهلم در این رابطه روز جمعه 19  آوریل از ساعت ۱۸:۳۰ در سرگل توریت  پیکت برگزارمیکند همچنین در اجتماعات مختلف، از جمله تظاهرات بزرگی که روز۲۰ آوریل علیه سیاست کنترل واخراج خارجی ها در استکهلم برگزار میشود، شرکت می کنیم وبا پخش اطلاعیه صدای کارگران زندانی را به گوش دیگران میرسانیم  طبیعتا این حرکت برای آگاهی مردم سوئد از وضعیت کارگران ایران است ولذا به زبان سوئدی اجرا میشود.
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی   آزاد باید گردد !
زندانهای سیاسی برچیده باید گردد.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم.
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم
16 آوریل 2013
www.shora.se     shoraye1@gmail.com    Mobil: 0701502011

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر