۱۳۹۲ فروردین ۲۶, دوشنبه

بیانیه 75بازگرداندن رضا شهابی را به زندان محکوم می کنیم.

جمهوری اسلامی سال 1392 را با ترس شروع کرده است،زمین زیر پایش سست است، هر لحظه ممکن است بشکافد و این نظام سرمایه داری و ضد انسانی را نابود کند، سران و عاملین این نظام در ترس و واهمه قرار دارند هر روز که می گذرد بیشتر در خود می پیچند و بیشتر صدایشان می لرزد، در فضای پر وحشت و بحرانی خود، برای پنهان کردن ترس خویش دستگیری فعالین کارگری وسیاسی را افزایش داده اند، به سرعت محاکمات افزوده اند، هر روز بیشتر چنگ و دندان نشان می دهند ، سلاح ها و نیروهای سرکوبگر شان را هر روز بیشتر به نمایش می گذارند، لحظه به لحظه سخنرانیهای تهدید آمیزتری منتشر می کنند، تا شاید بتوانند با ایجاد فضای رعب و وحشت التهاب و تپش انفجاری قلب نظام اسلامی را آرامتر کرده، انفجار و ایست آن را به زمانی دور تر موکول نمایند. تا شاید باز هم بتوانند از خطرات احتمالی روز جهانی کارگر و انتخابات پیش رو و دیگر مناسبات عبور کنند.تحت چنین شرایطی است که رضا شهابی به زندان بر گردانده می شود، زندانیان و خانوادهایشان به اشکال مختلف تهدید می گردند، شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا محکوم به زندان می شوند ، تعدادی از کارگران با وثیقه های سنگین به گروگان گرفته می شوند و ... تا از شرکت آنها در مراسم روز جهانی کارگر و دیگر اعتراضات احتمالی جلو گیری کرده همچنین در میان دیگر فعالین کارگری و سیاسی ایجاد ترس نمایند.
ما ضمن محکوم کردن باز گردانی رضا شهابی به زندان، خواهان آزادی فوری وبدون قید و شرط رضا شهابی و تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستیم.
همچین از تمامی کارگران، تشکل های کارگری ، زنان ، معلمان، جوانان و مردم ازادیخواه و نهادهای مختلف داخلی و جهانی می خواهیم در روز جهانی کارگر به صورت متحدانه و گسترده خواستار آزادی رضا شهابی، شاهرخ زمانی ،محمد جراحی، پدرام نصرالهی ، مهدی فراهی شاندیز، رسول بداغی، عبدالرضا قنبری ... و زندانیان سیاسی شوند.

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

افزایش دست‌مزدها متناسب با تورم
حق تشکل، حق اعتصاب
لغو قراردادهای موقت
برقراری اشتغال دائم

پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!
پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار:
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر