۱۳۹۰ خرداد ۲۶, پنجشنبه


کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
ما خواهان آزادی بی قید وشرط و فوری شاهرخ زمانی هستیم
 
در نیمه های شب 18/03/1390 ماموران وزارت اطلاعات شاهرخ زمانی را که با اتوبوس از تهران به تبریز میرفت در میانه راه دستگیر کرده و به زندان تبریز منتقل کردند و همچنان بلاتکیلف در بازداشت به سر میبرد .


شاهرخ زمانی کارگر نقاش ساختمانی است ، شاهرخ عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان است و همچنین عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری است


ما امضا کنندگان ضمن اینکه خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط شاهرخ زمانی و تمامی زندانیان سیاسی و کارگری هستیم . بدین وسیله اقدام به تشکیل کمیته حمایت از شاهرخ زمانی کرده و از تمامی کارگران ، فعالین کارگری و مردم آزادی خواه خواستاریم در جهت حمایت از آزادی شاهرخ زمانی به ما بپیوندند


اقدام کنندگان برای تشکیل کمیته حمایت از شاهرخ زمانی :
1 - محمد اشرفی

2 -علی افشاری

3 - حسین حمیدی

4 – بهروز خباز

1390/03/23



هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر