۱۳۹۰ تیر ۲, پنجشنبه

هیات بازگشائی سندیکای کارگران نقاش ساختمان


·                                 بیانیه هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش ساختمان در محکومیت بازداشت شاهرخ زمانی...

شاهرخ زمانی، عضو هیات بازگشائی سندیکای کارگران نقاش ساختمان در تاریخ 17 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی تبریز بازداشت شده و به زندان تبریز منتقل شد. ما کارگران نقاش ساختمان ضمن محکوم کردن بازداشت غیر قانونی شاهرخ زمانی، خواستار ازادی فوری وبدون قید و شرط او و سایر کارگران زندانی می باشیم.

هیات بازگشائی سندیکای کارگران نقاش ساختمان
1390/3/19

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر