۱۳۹۰ تیر ۵, یکشنبه

بیانیه 3 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی


شاهرخ زمانی به مبارزه و تلاش متحدانه همه ی ما نیاز دارد
 

جمهوری اسلامی طی 32 سال حاکمیت ضد آزادی و ضد کارگری خود ثابت کرده است که بر عکس تبلیغات دروغین دوره های اولیه خود ذاتا" دشمن خونریز علیه کارگران بوده و هست.

پس از استقرارو محکمتر شدن پایه های حاکمیتش که همراه با سرکوب و کشتارشدید آزادیخواهان و کارگران ، تشکل های کارگری و فعالین و مدافعین طبقه کارگر بود شروع به حذف دست آوردهای انقلاب 57 کرده و حتی همان قوانین نیم بند حمایت از کارگران را نیز یکی پس از دیگر حذف کرده و به جای آنها قوانین هرچه بیشتر ضد کارگری و افزایش دهنده منافع سرمایه داری را گذارده و می گذارد.در این راه آنقدر پیش رفته است که تبلیغات دروغین و فریب کارانه اولیه اش از جمله :پیامبر دست کارگر را بوسید ، خدا هم کارگر است ، تا عرق کارگر خشک نشده است باید مزد او را پرداخت کرد ، اسلام تنها حامی کارگران است ، مملکت مرهون کار و کارگر است ، آب و برق مجانی است ، زمین مال خدا است ، ما مالکین و سرمایه داران بزرگ را پای میز محاکمه می کشیم و... و دها شعار دروغین این چنینی  در صدد مصادره جنبش کارگری  بود,حال کارگران را به پای میز محاکمه می کشاند و با پرونده های دروغین که ثمره حکومت اسلامی سرمایه داران است شکنجه و محاکمه می کند .طی 32 سال روند حا کمیت جمهوری اسلامی آشکار کرده است که ذات اسلام و حکومت اسلامی یعنی چه.

 اکنون جمهوری اسلامی با اعوان و انصارش  بی پرده خدمت گذار بی چون و چرای سر مایه داریست.

در طول 32 سال اخیر بار ها و بار ها ثابت شده است که اسلام و حکومت اسلامی با هر شکل و شمایلش یکی از ابزار های سرمایه داران برای سرکوب کارگران و آزادیخواهان و افزایش سود سرمایه است . برای اثبات این امر همین بس است که راه اندازی طرح حجاب  وعفاف ,تفکیک جنسیتی در دانشگا هها و مدارس , آزار و اذیت جوانان به اتهام  ارازل و او باش , اعدام دسته جمعی  جوانان مردم , شکنجه و سنگسار ,دستگیری و آزار و اذیت کارگران و فعالین کارگری , اجرای  طرح های نئو لیبرالی مانند حذف یارانه ها  که با شدت بسیار بیشتر از دیگر کشورهای سرمایه داری به اجرا گذاشته می شود  همه و همه بیانگر آنست که این رژیم در خدمتگزاری به سرمایه گوی سبقت را از تمام همپا لگیهای خود ربوده است.

نتیجه بررسی تاریخ جمهوری اسلامی اثبات می کند اسلام وجمهوری اسلامی مجموعا" بطور ساختاری و ذاتی ابزار طبقه حاکم بر علیه طبقه  کارگر و محکوم بوده و هست  هرکارگر و هر آزادی خواهی به این موضوع دقت و توجه کافی نکند هر گز به مطالباتش نخواهد رسیدو جز شکست  دست آوردی نخواهد داشت.

جمهوری اسلامی که یکی از ا شکال حکومت سرمایه داری است هزاران انسان آزادیخواه را به جرم آزادیخواهی و صدها کارگر را به جرم آزادیخواهی و مطالبات طبقاتی از جمله نان و کار و امنیت شغلی در زندانهای اسلامی – سرمایه داری زیر فشار و شکنجه قرار داده و برایشان پرونده سازی می کند و آنگاه با پرونده های جعلی که مملوو از دروغ و تزویر هستند به دادگاه می برند و در دادگاه های قرون وسطایی با ریاست قضاتی که در لجنزار اندیشه عقب مانده و ارتجاعی غوطه ورند به محاکمه می کشند.

اکنون پس از محاکمه ی چندین باره ی کارگران چون منصور اسانلو ، ابراهیم مددی ، رضا شهابی ، علی نجاتی ، بهنام ابراهیم زاده ، رضا رخشان و... عوامل سرمایه داری جمهوری اسلامی چنگ و دندان خود را برای محاکمه  شاهرخ زمانی تیز کرده اند شاهرخ زمانی کارگر نقاش ساختمان به جرم فعالیت و عضویت در هییت موسس باز گشایی سندیکای نقاشان و تزئینات ساختمانی و عضویت در شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری وهمچنین فعالیت در جهت کسب بیمه برای کارگران ساختمانی دستگیر شده است. اما همه ی مردم و کارگران آگاه می دانند  که جمهوری اسلامی کارگران را با ترفند و فریب کاری دائمی و ذاتی خود با صدها دروغ و تزویر  دستگیر و برای آنان پرونده سازی می کند و اتهامات دروغین را وسیله محاکمه آنان قرار می دهد.

مردم آزادیخواه و همه کارگران باید بدانند امروز ما نظاره گر تهمت و دروغ  و افترا از جانب جمهوری اسلامی بر علیه منصور اسا لو ، ابراهیم مددی ، رضا شهابی  ، بهنام ابراهیم زاده، علی  نجاتی ،رضا رخشان و... شاهرخ  زمانی هستیم که با یک یا چند اتهام دروغین و ثابت  و همیشگی و چندین بار به اشکال گوناگون آنها را به محاکمه می کشند.اگر با تمام توان و به هر شکل ممکن از این هم طبقه ای های خود دفاع نکنیم نه تنها امکان آزادی آنها و امکان ادامه مبارزه برای کسب خواسته ها را بدست نخواهیم آورد بلکه فردا هر کدام از ما نیز مانند آنها در زندان و زیر شکنجه موضوع پرونده سازی عوامل سرمایه داری  خواهیم شد.

شاهرخ فرزند بهمن زمانی معلم آگاه و شاعری توانا است که از دوستان و همدوره های صمد بهرنگی بود پدر و عموی شاهرخ درسال 57 وقتی مردم انقلابی ایران درهای زندانها را شکستند به دست مردم از زندان های شاه آزاد شدند . بهمن زمانی پس از  سال 57 نیز سالهای متمادی در زندانهای جمهوری اسلامی زندانی شده است . شاهرخ نیز طی دهه های گذشته چندین بار توسط حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی زندانی شده است .

شاهرخ اکنون کارگر نقاش ساختمانی است که پس از 8 الی 10 ساعت کار روزانه در جهت کسب مطالبات کارگران تلاش می کند .از جمله برای کسب بیمه و تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی با دیگر کارگران کوشش می کند. و حالا عوامل سرمایه داری ، در قالب جمعی جمهوری اسلامی شاهرخ را دستگیر کرده اند تا با پرونده سازی و محاکمه او ترس و وحشتی در دیگر کارگران ایجاد کنند .

شاهرخ در ساختمان وزارت اطلاعات زندان تبریز تحت بازجوییهای مداوم و شدید همراه با اذیت و آزار و شکنجه قرار دارد. پرونده او به شعبه 4 "دادگاه انقلاب " تبریز به ریاست قاضی هاشمی ارجاع شده است.

ضمن اینکه غیر از یک بار تلفن در روز 19/3/1390 زده است دیگر به او اجازه تلفن و ملاقات نمی دهند و در حالی که خانواده اش از طرف مسئولین دادگاه و بازجوها تهدید می شوند و به انها گفته می شود که از دست ما کاری ساخته نیست چون شاهرخ در بازجوییها با ماموران همکاری نمی کند و حتی برای ما گردن کلفتی می کند .

ماموران و مسئولین دادگاه به خانواده شاهرخ می گویند ما اجازه تلفن می دهیم ولی او خودش زنگ نمی زند.

تمامی کسانی که به نوعی در زندان بودند یا با این ماموران و مسئولین زندانها و دادگاه ها سرو کاری داشتند می دانند که این افراد هرگز حرف راست نمی زنند .و برای پرونده سازی و دروغ پردازی چنین جملاتی را در مورد زندانی ها به کار می برند.

اکنون شاهرخ زمانی این کارگر آگاه به فعالیت و کمک تمامی کارگران ، فعالین کارگری و مبارزان راه آزادی و مردم آزادیخواه نیاز دارد تا نگذارند جمهوری اسلامی – سرمایه داری ضد کارگر و ضد آزادی برای او پرونده سازی کرده و او را با اتهامات دروغین محاکمه نماید .

مردم آزادی خواه

کارگران و

انسانهای شریف و مبارز

امروز باید با تمام توان و قوا  از زندانیان سیاسی و کارگران زندانی بخصوص شاهرخ زمانی دفاع کنیم و از هر طریق ممکن برای آزادی آنها تلاش نماییم .

امروز هر لحظه سهل انگاری و کوتاهی می تواند دست ماموران و عوامل ضد بشری جمهوری سرمایه داری اسلامی را باز بگذارد تا آنها هر طور که می خواهند جان زندانیان را به مخاطره بیاندازند.


متحدانه و اگاهانه بر علیه پرونده سازیها و دادگاه های قرون وسطایی و دشمنان آزادی مبارزه کنیم


کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

4/4/1390


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر