۱۳۹۰ خرداد ۲۵, چهارشنبه

جمع آوری امضا حمایتی جهت آزادی

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

ماامضا کنندگان خواهان آزادی بی قید وشرط و فوری شاهرخ زمانی هستیم

جهت ارسال امضای خود از لینک زیر استفاده کنید
محل امضا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر