۱۳۹۰ خرداد ۲۶, پنجشنبه

اطلاعیه های مخطلف جهت حمایت از آزادی شاهرخ زمانی

کارگران ایران خودرو هرگونه تعرض به آزادی های فردی و اجتماعی را محکوم کرده وخواهان آزادی فوری شاهرخ زمانی و

تمامی زندانیان در بند ولغو احکام صادره برای همه زندانیان می باشند

زندان نابود باید گردد
کارگر زندانی آزاد باید گردد
ما کارگران ایران خودرو وجود هرگونه زندان سیاسی راغیر قانونی می دانیم
ما هر گونه اعدام وشکنجه را محکوم می کنیم
زندانهای سیاسی نابود بایدگردند
انسانها آزادند با هر نوع اندیشه وتفکر آزادانه در جامعه زندگی کنند
ما خواهان آزادی فوری وبدون قید وشرط همه زندانیان سیاسی وبخصوص کارگرانی زندانی هستیم
تا زندان سیاسی است
زندان سیاسی نیز خواهد بود
پس بکوشیم زندانهای سیاسی بر چیده شوند
زنده باد آزادی
جمعی از کارگران ایران خودرو
بیست وچهارم خرداد90

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری
شاهرخ زمانی باید آزاد گردد
کارگران، تشکل ها و نهادهای کارگری و حقوق بشری و رسانه ها!

نیروهای امنیتی در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱٣۹۰ شاهرخ زمانی کارگر ساختمانی و عضو کمیته پیگیری و فعال کارگری در حالی که در حال مسافرت بود را در میانه ی راه تهران- تبریز از اتوبوس پیاده کرده وبا خود بردند

این نوع دستگیری که بدون مراحل قانونی انجام میگیرد نه اولین بار است و نه اخرین بار که توسط ماموران اطلاعاتی دولت جمهوری اسلامی به وقوع می پیوندد .این نوع دستگیری هدفمند است. چنانچه برای فرد ربوده شده هرگونه اتفاقی بیافتد و یا فرد مذکوربه دلایلی جان باخت ، مسولیت ان را هیچ سازمان اطلاعاتی بر عهده نمیگیرد؛ همچنین با این نوع رفتارهای اطلاعاتی فضای رعب و وحشت در جامعه را دنبال میکنند.

خانواده این کارگر، فعالین کارگری و دیگر سازمانهای دفاع از حقوق بشر حق خود میدانند که در باره مفقود شدن عزیزشان سازمانهای زیربط از جمله نهاد های امنیتی همچون وزارت اطلاعات و قوه قضاییه را زیر سوال بکشند . قوه قضاییه باید در این باره پاسخگو باشد.

ما اعضای کمیته پیگیری ازادی بی قید و شرط این فعال کارگری را از دولت جمهوری اسلامی خواهان هستیم و از دیگر سازمانهای کارگری و اتحادیه های کارگری جهان میخواهیم که برای ازادی این کارگرو فعال کارگری که عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری است از هر تلاشی فرو گزاری نکنند. فعالیت برای مطالبات کارگری و فعالیت اجتماعی حق مسلم هر انسانی است . به ویژه کارگری که برای حقوق مسلم خودش فعالیت نماید . مسلما تامین جانی شاهرخ زمانی بر عهده دولت جمهوری اسلامی است.

۲۵ خرداد ماه ۱٣۹۰

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر