۱۳۹۰ تیر ۳, جمعه

آخرین خبر از وضعیت شاهرخ زمانی

آخرین خبر از وضعیت شاهرخ زمانی

شاهرخ در ساختمان وزارت اطلاعات زندان تبریز تحت بازجوییهای مداوم و شدید همراه با اذیت و آزار و شکنجه  قرار دارد. پرونده او به شعبه 4 "دادگاه انقلاب " تبریز به ریاست قاضی هاشمی ارجاع شده است.
ضمن اینکه غیر از یک بار تلفن در روز 19/3/1390 زده است دیگر به او اجازه تلفن و ملاقات نمی دهند و در حالی که خانواده اش از طرف مسئولین دادگاه و بازوجوها تهدید می شوند و به انها گفته می شود که از دست ما کاری ساخته نیست چون شاهرخ در بازجویها با ماموران همکاری نمی کند و حتی برای ما گردن کلفتثی می کند .
ماموران و مسئولین دادگاه به خانواده شاهرخ می گویند ما اجازه تلفن می دهیم ولی او خودش زنگ نمی زند.
تمامی کسانی که به نوعی در زندان بودند یا با این ماموران و مسئولین زندانها و دادگاه ها سرو کاری داشتند می دانند که این افراد هرگز حرف راست نمی زنند .و برای پرونده سازی و دروغ پردازی چنین جملاتی را در مورد زندانی ها به کار می برند.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

3/4/1390

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر