۱۳۹۳ تیر ۲۲, یکشنبه

برگزاری مراسم گل گشت حمایت از رضا شهابی در سنندجکمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
برگزاری مراسم گل گشت حمایت از رضا شهابی در سنندج
امروز جمعه 20/4/93 تعدادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به همراه جمع کثیری از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج در یک گل گشت حمایتی، پشتیبانی خود را از خواست های رضا شهابی اعلام نمودند. و خواهان رسیدگی فوری به مطالبات قانونی و آزادی بی قید و شرط وی و دیگر فعالین کارگری دربند شدند.

   مراسم رأس ساعت 9 صبح ابتدا با یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جان باختگان راه آزادی و برابری آغاز، سپس با سرود انترناسیونال، سرود همبستگی جهانی طبقه ی کارگر ادامه یافت. در ادامه یکی از اعضای کمیته ی هماهنگی با خواندن بیانیه ای، به بیان بخشی از مواضع کمیته ی هماهنگی در قبال وضعیت رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری دربند پرداخت. سپس تعدادی از حاضرین طی سخنانی، مبارزات مستمر رضا شهابی را ارج نهاده، و تحقق خواسته های وی را منوط به مبارزات متحدانه و پیگیر طبقه ی کارگر ایران دانستند؛ و خواستار تقویت همبستگی و همگرایی تمامی نیروهای موجود در درون جنبش کارگری شدند. در میان مباحث مطرح شده از طرف جمع، موضوعات دیگری نیز در ارتباط با مشکلات و موانع پیشاروی کارگران و جنبش کارگری ارائه گردید؛ که شرایط موجود را نتیجه ی پراکندگی طبقه ی کارگر و نبود تشکل های مستقل و طبقاتی کارگران دانستند.
   در پایان حاضرین ضرورت انجام اقدامات عملی تر را در حمایت از رضا شهابی خواستار شده، و لزوم پشتیبانی تمامی کارگران و فعالین کارگری و تشکل های مدافع حقوق کارگر ایران و جهان را در رسیدن رضا شهابی به خواسته های برحقش گامی مثبت برشمردند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
20 تیر 93

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر