۱۳۹۳ تیر ۱۷, سه‌شنبه

اعتصاب غذاهای تازه‌ای در ایران جریان دارد

سرویس بین‌المللی: رضا شهابی خزانه‌دار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است. رضا به جرم فعالیت اتحادیه‌ای در حال حاضر دورۀ محکومیت شش سالۀ خود را در زندان طی میکند. 
شکاف انداختن در همبستگی
رضا در روز اول ژوئن از بند 350 زندان اوین، که در آنجا به اتفاق سایر زندانیان عقیدتی حبس بود، به زندان رجائی شهر در کرج انتقال یافت. این انتقال را میتوان به معنی بخشی از تلاش مقامات زندان برای شکستن اتحاد زندانیان سیاسی و اتحادیه‌ای دانست.


ممانعت از معالجه
رضا در اعتراض به این تبعید دست به اعتصاب غذا زده است که اکنون 18 روز از آن میگذرد. خواست او در ارتباط با اعتصاب غذائی که شروع کرده آن است که فورا به بند 350 زندان اوین بازگردانده شود.

دورۀ زندان که توأم با شکنجۀ جسمی و روحی بوده باعث شده است که وضع سلامتی رضا رو به وخامت گذارد و این اعتصاب غذائی را هم که در حدود سه هفته پیش شروع کرده است صدمۀ بازهم بیشتری بر او وارد میکند. قبلا با معالجۀ رضا مخالفت شده بود، با وجود اینکه پزشکان وضع سلامت جسمی او را وخیم تشخیص داده بودند.


مطالبۀ آزادی فوری
اخیرا 175 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی ایرانی در تبعید طی نامه‌ای تقاضای آزادی فوری رضا شهابی، بهنام ابراهیم‌زاده، شاهرخ زمانی و همچنین سایر زندانیان سیاسی و اتحادیه‌ای در ایران را کرده‌اند.

دیروز رضا شهابی نامۀ سرگشاده‌ای به دادستان کل تهران فرستاده که در آن تقاضا کرده است فورا به زندان اوین بازگردانده شود، امکانات درمانی در اختیار او گذاشته شود، با آزادی مشروط او موافقت شود و همچنین قانون کیفری جدید، که در نحوۀ رفتار با رضا نقض میشود، واقعا به اجرا درآید.

کنفدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری سوئد و اتحادیۀ سراسری کارگران حمل و نقل سوئد
* از رضا خواهش میکند که به اعتصاب غذای خود پایان دهد و، با توجه دادن به وضعیت، از این خواست که رضا در وهلۀ اول به بند 350 اوین انتقال یابد پشتیبانی میکند؛
* از طریق مجاری کشوری و بین‌المللی خود به تلاش برای آزادی کلیۀ زندانیان سیاسی و اتحادیه‌ای در ایران ادامه خواهد داد؛
* از ایران میخواهد که کنوانسیونهای سازمان جهانی کار را رعایت کند و حقوق پایه‌ای بشر را محترم بشمارد و همچنین فعالین سیاسی و اتحادیه‌ای در بند را فورا آزاد کند.


لیف ایساکسون
واحد بین‌المللی کنفدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری سوئد (ال.او.)


ترجمه : ناصر شیشه گر عضو کمپین برای آزادی کارگران زندان- استکهلم

(Free Them Now)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر