۱۳۹۳ تیر ۲۹, یکشنبه

١١ مرداد ، ٢ اوت، روز جهانی حمایت از رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی سه تن از چهره های شناخته شده کارگری

رضا شهابی موقتا به اعتصاب غذایش خاتمه داد، او باید فورا از زندان آزاد شود


بنا بر خبر منتشر شده از سوی هیات موسس سندیکای نقاشان استان البرز امروز یکشنبه ٢٩ تیر ماه  رضا شهابی از رهبران شناخته شده کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای واحد پس از مذاکراتی با خدابخشی معاون زندان در بیمارستان خمینی موقتا به اعتصاب غذای خود خاتمه داد. در این گفتگو توافق بر این شده است که رضا بمدت سه روز موقتا  به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد و خدابخشی در مدت سه روز مراحل قانونی برای دادن مرخصی استعلاجی کامل را انجام بدهد.

پایان دادن به اعتصاب غذا و ادامه کارزار در حمایت از خواستهای رضا شهابی و همه زندانیان سیاسی در بند، خواست ما و خواست همبندانش و بسیاری از انسانهای آزادیخواهی بود که خطاب به او نامه دادند و از مبارزاتش حمایت کردند و بر کمپینی وسیع در حمایت از او تاکید گذاشتند. خوشحالیم که امروز بخشی از خواستهای رضا شهابی پاسخ گرفته است.

رضا شهابی در ٢١ تیر ماه بدنبال اعتراضی جانانه علیه فشارهای رژیم اسلامی در زندان و محرومیتش از درمان و نیز بدنبال کارزاری جهانی، به بیمارستان امام خمینی انتقال یافت. اما مقامات قضایی اسلامی در بیمارستان نیز رضا را با دستبند به تخت زنجیر کردند و حتی به او اجازه ملاقات به خانواده اش را  نمیدادند. از همین رو رضا به اعتصابش ادامه داد و اعلام داشت که تا وقتی به خواستهایش پاسخ داده نشود به اعتصاب غذای خود خاتمه نخواهد داد.  تا اینکه مقامات زندان دستبند را از دستان او باز کردند و به او اجازه ملاقات با خانواده و دوستانش را دادند. اما رضا همچنان به اعتراضش ادامه داد و خواستار پاسخگویی صریح مقامات زندان به خواستهای فوری اش بود. در نتیجه مقامات زندان ناگزیر به نشست با او شدند و بنا بر توافق ٢٩ تیر ماه رضا شهابی با آنان تصمیم بر این شد که او  در قبال وثیقه به مرخصی استعلاجی کامل در خانه بدون هیچ گونه محدودیتی از طرف زندان تا مداوای کامل، اعزام  شود و پس از اتمام مداوا با تشخیص پزشک به زندان بازگردد. بدین ترتیب رضا شهابی پس از مبارزه ای جانانه بر سر حق و حقوقش، در این روز موقتا به اعتصاب غذای خود خاتمه داد.

 پزشکان معالج رضا گفته اند که او باید زیر عمل جراحی دیسک کمر قرار گیرد. اما وضعیت جسمانی اش برای این عمل آماده نیست و در صورت انجام عمل جراحی در وضعیت کنونی، خطر مرگ او را تهدید میکند. رضا شهابی در زندانهای رژیم اسلامی چنین وضعیتی پیدا کرده و به مرز فلج شدن رسیده است. جمهوری اسلامی در قبال جان او و وضعیت جسمانی وخیم او مسئول است. رضا شهابی باید فورا آزاد شود.

اینکه امروز مقامات جمهوری اسلامی زیر فشار اعتراضات رضا شهابی و کارزاری جهانی به قبول بخشی از خواستهای رضا تن داده اند،  یک موفقیت برای او و بطور واقعی برای همه زندانیان سیاسی در بند است که محرومیت از درمان بخشی از شکنجه های رژیم اسلامی در قبال جان آنان است. این موفقیتی است که نتیجه پنجاه و یک روز مبارزه رضا شهابی و کارزاری جهانی در حمایت از او و کارگران زندانی در ایران است. کارزاری که یکسر آن سنندج و سر دیگرش در اقصاء نقاط جهان بود. کارزاری که در زندان و در بیرون از زندان جریان داشت و طومار ها جمع شد و تشکلهای مختلف کارگری با بیانیه هایشان آنرا حمایت و پشتیبانی کردند. این کارزار تا آزادی بدون قید و شرط رضا شهابی باید ادامه یابد.

بعلاوه بهنام ابراهیم زاده یکی دیگر از رهبران کارگری دربند در موقعیت اضطراری قرار دارد. او همچنان در بند ٢٠٩ اوین زیر فشار بازجویی قرار داشته و همراه با وی همسرش و فرزند ١٥ ساله او نیما که به بیمارستان خطرناک سرطان مبتلاست، زیر فشار و اذیب و آزار قرار دارند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی در رابطه با وضعیت کارگران زندانی رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی سه چهره دفاع از آزادیخواهی و انسانیت در زندانهای رژیم اسلامی، کمپینی را به پیش میبرد و در این راستا روز ١١ مرداد  برابر با  ٢ ماه اوت را روز جهانی حمایت از این کارگران و تمامی کارگران زندانی اعلام میکند.

خواستهای فوری ما  عبارتند از: اجرای کامل خواستهای فوری رضا شهابی و توافقات انجام شده با او، مرخصی بهنام ابراهیم زاده از زندان و اختصاص امکانات درمانی فوری به وی که زیر شکنجه های رژیم اسلامی به بیماریهای بسیاری مبتلا شده است.

رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند. بهنام باید کنار فرزند بیمارش باشد.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
٢٩ تیر ۱۳۹۳ ٬ ٢٠ ژوئیه  ۲۰۱۴

۱ نظر: