۱۳۹۳ تیر ۱۷, سه‌شنبه

به اتحادیه سراسری کارگران ترانسپورت (آی تی اف)

July 12: International Day of Solidarity with
Reza Shahabi and Behnam Ebrahimzadeh

Urgent Action: Reza Shahabi is dying and Behnam Ebrahimzadeh needs urgent medical care
Labour activist Reza Shahabi, a member of the Executive Committee of Tehran Vahed Bus Company Workers’ Union has been on hunger strike since June 1st in protest to his being transferred to the notorious Rejai-Shahr prison and the consequent denial of his sick leave to receive medical treatment. Reza Shahabi’s health has been deteriorating with severe weight loss; he has loss of more than 12 kilograms.

Shahrokh Zamani, another labour activist and Union member who is in the same prison ward has called for an international campaign in support of Reza Shahabi.

Meanwhile, Behnam Ebrahimzadeh, a leading workers’ right activist who was kept in solitary confinement in ward 209 of the notorious Evin prison from May 3 to June 29 was allowed to meet his family after pressure; however on the same night, the intelligence services of the Islamic regime of Iran raided his home and interrogated his 15 year old son Nima, who suffers from leukemia and has been under treatment. They furthermore confiscated the child’s PC and other documents. Ebrahimzadeh also suffers from health problems due to tortures inflicted by the regime.

In response to Shahrokh Zamani’s urgent call for action and to protest against the life-threatening situation of Reza Shahabi and Behnam Ebrahimzadeh, we are calling for an international day of action in solidarity with Reza Shahabi and Behnam Ebrahimzadeh. We call on all Trade unions and labour organisations, human rights bodies and the public to support this campaign with every means possible.

With this campaign and our support, let us assure Reza Shahabi that we will make sure he is not forgotten and call upon him to end his hunger strike.

Reza Shahabi and Behnam Ebrahimzadeh must be immediately and unconditionally released.
Reza Shahabi and Behnam Ebrahimzadeh must receive immediate medical treatment
Behnam Ebrahimzadeh must be allowed to be by the side of his ill child

All political prisoners and jailed workers and trade unionists, who are being held in Iranian jails on fabricated and arbitrary charges, merely for their political opinion or trade union activity, must be released immediately and unconditionally.

 Free Them Now! Campaign to Free Jailed Workers in Iran
July 6, 2014

به اتحادیه سراسری کارگران ترانسپورت (آی تی اف)

در جریان وضعیت نگران کننده رضا شهابی عضو هیات مدیریه سندیکای شرکت واحد قرار دارید. میدانید که مقامات قضایی جمهوری اسلامی به جای انتقال او به بیمارستان و درمان دیسک کمرش، وی را به زندان رجایی شهر انتقال داده اند و از همان تاریخ یعنی از ١١ خرداد (١ ژوئن) تا کنون رضا در اعتصاب غذا بسر میبرد.  او در این مدت ١٢ کیلو وزن کم کرده است.  و همبند وی شاهرخ زمانی از وضعیت نگران کننده جسمانی رضا شهابی و خطر مرگ برای وی نامه داده و بر ضرورت حمایتی جهانی از رضا تاکید کرده است. از همین رو نیاز به اقدامی اضطراری است.

میدانیم که اتحادیه شما همواره حمایت کننده کارگران سندیکای شرکت واحد و مبارزات آنان و کارگران در ایران بوده است. از حمایت های شما از دستگیر شدگان شرکت واحد و رضا شهابی خبر داریم. و به سهم خود از شما و از تمام حمایت های جهانی قدردانی میکنیم. اما امروز وضعیت اضطراری است و انتظار اقدامی اضطراری از جانب شما را داریم. انتظار داریم همان طور که ١٥ فوریه سال ٢٠٠٦ هنگامی که صدها کارگر سندیکای شرکت واحد دستگیر و زندانی شده بودند،  از سوی شما و کنفدراسیون جهانی سندیکای آزاد کارگران به عنوان روز جهانی حمایت از کارگران سندیکای شرکت واحد و کارگران در ایران اعلام شد و تاثیرات مثبت این اقدام مهم جهانی را در همان هنگام دیدیم.  اکنون نیز اقدامی در همان سطح صورت گیرد. انتظار داریم فشار بیاورید و بخواهید که رضا شهابی فورا از زندان مرخص و تحت درمان پزشکی مناسب قرار گیرد. انتظار داریم فشار بیاورید که رضا شهابی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی فورا از زندان آزاد شوند. امروز رضا شهابی، سندیکای شرکت واحد، و همه کارگران در ایران به بیشترین حمایت جهانی نیاز دارند.

لازمست به اطلاع برسانیم که در پاسخ به فراخوان شاهرخ زمانی ، "کمپین برای  آزادی کارگران زندانی" ١٢ ژوئیه را به عنوان روز اعتراض جهانی در حمایت از شاهرخ زمانی و بهنام ابراهیم زاده یکی دیگر از کارگران زندانی ر ایران که او نیز در وضعی اضطراری قرار دارد و هم خودش و هم خانواده اش زیر فشار رژیم اسلامی قرار گرفته اند، اعلام کرده ایم. سه روزی بیشتر به این روز نمانده است. اما ناگزیر بودیم این روز را فورا اعلام کنیم. چون نیاز به اقدامی سریع بود. انتظار داریم از این اعتراضات حمایت و پشتیبانی کنید.

با یک حمایت وسیع جهانی است که میتوانیم فشار را از روی رضا شهابی کم کنیم. از او بخواهیم اعتصاب غذایش را پایان دهد و به او اطمینان دهیم که ما پشتیبان خواستهای برحق وی هستیم. منتظر پاسخ شما هستیم.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
٨ ژوئیه ٢٠١٤


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر