۱۳۹۳ تیر ۱۴, شنبه

نامه "سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ" به خامنه ای در مورد رضا شهابی


آيت‌الله سید علی خامنه ای،

رهبر جمهوری اسلامی ایران

دفتر رهبری

خیابان کشور دوست

 تهران، ایران

 

پاریس 4 ژوئیه 2014

 

ضرورت مبرم انتقال رضا شهابی به بیمارستانی خارج از زندان

 

سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ،  توجه شما را نسبت به وضعیت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از ماه ژوئن 2010 به علت فعالیت برای احقاق حقوق کارگران زندانی است، جلب می کند.

 

در تاریخ اول ژوئن 2014 رضا شهابی از بخش 350 زندان اوین در تهران به زندان رجائی شهر در کرج منتقل شده است. زندان اخیر، هم محل نگهداری  زندانیان سیاسی است و هم بزهکاران عادی که افراد شرور و خشن در میان آن ها فراوانند. رضا شهابی از همان اولین روز انتقالش در اعتراض به این عمل برای چهارمین بار دست به اعتصاب غذا زده است و خواستار بازگشتش به زندان اوین است. لازم به یادآوری است که مصوبات سازمان ملل در رابطه با رفتار با زندانیان، بر جدائی محل نگهداری زندانیان نامتجانس تأکید می ورزد.

 

وضعیت سلامتی رضا شهابی بی اندازه نگران کننده است. پزشکان بیمارستان خواستار انتقال فوری او به بیمارستانی در خارج از زندان شده اند که در صورت مخالفت با آن، خطر فلج شدن نیمه چپ بدنش بسیار است. ما از شما می خواهیم که اقدامات لازم برای انتقال فوری او به بیمارستانی در خارج از زندان و دسترسی به معالجات لازم را فراهم آورید.

 

با توجه به وخامت وضعیت شهابی، چنانچه مقامات دولت ایران قادر به تضمین معالجه شهابی در داخل ایران نمی باشند، سازمان های سندیکائی فرانسوی او را برای معالجه به فرانسه دعوت می کنند. در چنین موردی ما از مقامات دولت ایران می خواهیم  که به او اجازه سفر به فرانسه را بدهند. ما سندیکاهای فرانسوی درمان وی در یک بیمارستان مناسب را تقبل خواهیم کرد.

 

 

CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr

CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr

FSU : Michelle Olivier michelle.olivier@snuipp.fr

Solidaires : Christian Mahieux mahieuxt@solidaires.org

UNSA : Emilie Trigo emilie.trigo@unsa.org

 

 

رونوشت به:

آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران

آقای صادق لایجانی، رئیس قوه قضائیه

سفیر  جمهوری اسلامی ایران در پاریس

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ترجمه و پخش از :

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه
اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران – پاریسAdressée à
Guide suprême de la République islamique d’Iran
Ayatollah Sayed Ali Khamenei
Le Bureau du Guide
Rue Keshvar Doust 
Qom, Iran

Paris, le 4 Juillet 2014
Monsieur le Guide suprême,
Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA, s’adressent à vous afin d’attirer votre attention sur la situation de Réza Shahabi, membre de la direction du syndicat Vahed de la Régie des transports de Téhéran et sa banlieue, emprisonné depuis juin 2010 en raison de ses activités syndicales pacifiques.
Le 1er juin 2014, Reza Shahabi a été transféré de la section 350 de la prison d’Evin, à Téhéran, vers la prison de Rajai Shahr, à Karaj, où les prisonniers politiques et les individus, souvent violents, déclarés coupables d’infractions pénales sont détenus ensemble. Depuis le jour son transfert il a entamé une quatrième grève de la faim en signe de protestation, et réclame son retour à la prison d’Evin. Nous vous rappelons qu’aux termes de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Nations Unies) les différentes catégories de prisonniers doivent être détenus séparément.
La santé de Reza Shahabi suscite de vives inquiétudes. Les médecins de l’hôpital sont intervenus pour qu’il reçoive des soins en dehors de la prison, faute de quoi il risque d’être paralysé du côté gauche. Nous vous demandons de veiller à ce que Reza Shahabi ait accès, sans délai et en dehors de la prison, aux soins médicaux dont il a besoin.
Devant la gravité de la situation, dans le cas où les autorités iraniennes ne pourraient garantir que de tels soins soient assurés dans le pays, les organisations syndicales françaises l’inviteront afin de se faire soigner en France. Elles demanderont alors aux autorités iraniennes de l’autoriser à se rendre France où il sera pris en charge pour recevoir des soins adéquats dans un hôpital.
CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr + 33 6 48 36 03 93
CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr + 33 1 55 82 82 83
FSU : Michelle Olivier michelle.olivier@snuipp.fr + 33 6 15 62 15 10
Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org + 33 1 58 39 30 20
UNSA : Emilie Trigo emilie.trigo@unsa.org + 33 6 21 40 16 50
 
P.S. : Copie à :
Hassan Rohani (prédisant de la république Islamique d’Iran) ;
Sadegh Larijani (chef de la magistrature) ;
Ambassade de la Rép. Islamique d’Iran à Paris

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر