۱۳۹۳ مرداد ۵, یکشنبه

عکس رضا شهابی و شاهرخ زمانی بر سر در سفارت رژیم اسلامی در لندن

روز جمعه ٣ مرداد، ٢٥ ژوئیه به فراخوان ورکرز لیبریتی ( Workers' Liberty ) در لندن در حمایت از شاهرخ زمانی و رضا شهابی از رهبران شناخته شده کارگری و کارگران در بند در ایران، تظاهراتی در مقابل سفارت رژیم اسلامی در لندن برگزار شد. فعالین کمپین برای آزادی کارگران زندانی(Free Them Now) و نیروهای سیاسی دیگر در این آکسیون شرکت کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با دردست داشتن عکس های کارگران زندانی، شعار کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد ، زنده باد سوسیالیسم، مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند. همچنین در این تظاهرات سخنرانی هایی شد. از جمله یکی از اعضای اتحادیه ترانسپورت در لندن طی سخنانی حمایت خود را از کارگران زندانی در ایران اعلام کرد. فریبرز پویا نیز به عنوان نماینده حزب کمونیست کارگری ایران در سخنانش بر ضرورت همبستگی جهانی با کارگران زندانی در ایران تاکید کرد.  همانجا بر شرکت در تظاهراتی که به فراخوان کمپین برای آزادی کارگران زندانی برای روز ٢ اوت بعنوان اقدامی اضطراری در حمایت از سه کارگر زندانی رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی داده شده است، تاکید شد و اطلاعیه های آن پخش شد.  در این تظاهرات فضای گرم و حس همبستگی قوی در حمایت از کارگران ایران بسیار دلگرم کننده بود. عکس های تظاهرات روز ٢٥ ژوئیه فضایی به روشنی این فضا را به نمایش میگذارد. عکس ها ضمیمه است.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
٤ مرداد ۱۳۹۳ ٬ ٢٦ ژوئیه  ۲۰۱۴
Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر