۱۳۹۳ تیر ۲۹, یکشنبه

رضا شهابی بصورت مشروط به اعتصاب غذای خود پایان داد


امروز یکشنبه  29/4/1393  طی مذاکراتی که میان رضا شهابی با خدابخشی معاون زندان در بیمارستان خمینی صورت گرفت توافق به عمل آمد که رضا بمدت سه روز موقتا" اعتصاب غذای خود را بشکند و خدابخشی در مدت سه روز مراحل قانونی برای دادن مرخصی استعلاجی کامل را انجام بدهد که در مقابل وثیقه ای رضا به مرخصی استعلاجی کامل در خانه که هیچ گونه محدودیتی از طرف زندان تا مداوای کامل صورت نگیرد اعزام شود و پس از اتمام مداوا که با تشخیص پزشک خواهد بود به زندان برگردد. پس از توافق طرفین نسبت به مضمون توافق رضا شهابی موقتا" به اعتصاب غذای خود پایان داد

هیات موسس سندیکای نقاشان استان البرز

29/4/1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر