۱۳۹۳ تیر ۱۱, چهارشنبه

تهدید و ازار و اذیت خانواده زندانیان عمل ضد بشری است!!!

پس از یورش خصمانه و ضد بشری به بند 350 زندان اوین و مورد ضرب و شتم قرار دادن زندانیان بی گناه و انتقال زندانیان به انفرادی ،  بیش ازدو ماه بود بهنام ابراهیم زاده در انفرادی بود، او طی دو ماه گذشته ضمن اینکه تحت شکنجه های مداوم جسمی قرار داشت از نظر روحی نیز بشدت تحت فشار و تهدید بود بیش از دو ماه بود محروم از ملاقات همسر و نیما پسر بیمارش بود و پسرش که باید برای شیمی درمانی در بیمارستان بستری می شد از این لحاظ و در بی خبری از وضعیت نیما و خبر های دروغین و تهدید امیزی که بازجوها از پسرش به او می دادند بطور دائمی در فشار و شکنجه روحی و نگرانی قرار داشت، پس دو ماه چنین وضعیتی در تاریخ 7/4/1393 به بهنام اجازه دادند با همسر و پسرش ملاقانی داشته باشد  اما پس از ملاقات نگذاشتند لذت دیدار پدر برای نیما حتی یک دقیقه دوام داشته باشد درست در پایان ملاقات 6 تن از ماموران لباس شخصی همسر و پسر یهنام را به صورت گروگان گرفته شده به خانه بهنام اوردند و تمامی وسایل خانه را زیرو رو کردند و برخی از اشیا را داغان کردند و برخی را نیز مصادره کرده بردند و نیما پسر بهنام را نیز تهدید به دستگیری و شکنجه کردند ، چنین حرکتهای ضد انسانی در طول تاریخ از هیچ دولتی و هیچ ماموری دیده نشده است که به جای پدر پسر نوجوانی که دچار سرطان خون است راگروگان بگیرند و تهدید کنند ، گروگان بگیرند تا پدرش را مجبور به قبول دورغ های بازجو ها بکنند در اخبار شنیده می شود که تروریست ها مردم را گروگان می گیرند ، اما تا به این روز دیده نشده بود ماموران دولتی که موظف به حفظ امنیت انسانها در مقابل تروریست ها هستند خودشان اقدام به گروگانگیری نمایند، متاسفانه  هر عمل ضد بشری، شنعی و غیر قانونی در ایران به دست ماموران و مجریان قانون بطور مستمر و رکورد شکنانه به عرف و سنت تبدیل شده است، انسان نمی داند از این همه قانون شکنی توسط مجریان قانون شکایت به نزد چه کسی ببرد از چه کسی یاری و امداد به طلبد. قانون ، ماموران و حاکمان که باید حافظ جان و مال و امنیت مردم باشند ، در ایران در صف مقدم قانون شکنان پایمال کنندگان حق و حقون و مخل ازادی و امنیت آحاد ملت هستند. یک روز بی دلیل به زندانیان بی گناه و بی دفاع حمله می کنند ، روز دیگر زندانیان را بدون حکم قاضی و بی گناه به انفرادی می برند ، روز دیگر بصورت غیر قانونی زندانیان را به زندان دیگری منتقل می کنند ، یک روز پسر را به جای پدر که خود گرفتار زندان است گروگان می گرند ، روز دیگر رضا شهابی را به صورت غیر قانونی تبعید  می کنند، و او را تهدید به کشتن می کنند ، روز دیگر برای ضرب و شتم شاهرخ نقشه می کشند ، براستی قافله این نظام با این همه اعمال ضد انسانی و غیر قانونی عزم کجا را دارد؟

ما چنین اعمال غیر قانونی را به شدت محکوم می کنیم و از کارگران و مردم آزادی خواه  می خواهیم در دفاع  از کارگران و زندانیان سیاسی اسیر در زندانها  دفاع و حمایت کنند و در مقابل هر گونه اعمال ناقض قانون دست به اعتراض بزنند.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
10/4/1393


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر