۱۳۹۳ فروردین ۲۰, چهارشنبه

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست: شاهرخ‌ زمانی باید فورا آزاد شود!

‌شاهرخ‌ زمانی باید فورا آزاد شود!

شاهرخ زمانی کارگر و نقاش ساختمان و عضو " کمیته پیگیری برای یجاد تشکل های کارگری" بدنبال انتقال به زندان قزل حصار، از جمله در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب غذا زده است. اعتصاب غذای یکماهه شاهرخ زمانی وی را در شرایط جسمی نامناسب و خطرناکی قرار داده است.

حزب حکمتیست خواهان آزادی فوری شاهرخ زمانی و کلیه زندانیان سیاسی است. شاهرخ زمانی ها تنها "بجرم" دفاع از حقوق حقه کارگری در اسارت جمهوری اسلامی اند. حزب از شاهرخ زمانی میخواهد که به اعتصاب غذای خود پایان دهد. ما ضمن درک شرایط اسفبار زندانها و بخشا ناچار شدن زندانیان سیاسی در متوسل شدن به اعتصاب غذا، تاکید میکنیم که اعتصاب غذا یک سنت اعتراضی کارگری و پیشرو نیست. اعتصاب غذا تحت هر شرایطی حمله بخود است. امری که برای جمهوری اسلامی اساسا اهمیت ندارد. زندانیان سیاسی برای تحقق مطالباتی که دارند و برای تحمیل شرایط بهتری مادام که در اسارت جمهوری اسلامی اند، بهتر است به روشهای اعتراضی و سیاسی و جمعی دیگری رو بیاورند.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۹ آوریل ۲۰۱۳ – ۱۹ فروردین ۱۳۹۳

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر