۱۳۹۳ فروردین ۲۴, یکشنبه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری: شاهرخ زمانی نیازمند حمایت متحدانه است!


کارگران، تشکل های کارگری! مردم شرافتمند و آزادی خواه!
بر اساس خبرهای منتشره شاهرخ زمانی، کارگر زندانی که حدود یک ماه است که در اعتصاب غذا به سر می برد، در شرایط جسمی نگران کننده ای قرار دارد. او که در این مدت 20 کیلو وزن کم کرده، در شرایط سخت و دشواری در زندان قزل حصار محبوس است و هم چنان بر خواست خود مبنی بر بازگشت به زندان گوهردشت پافشاری می کند.


شاهرخ زمانی کارگر نقاش و از فعالین کارگری عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و عضو سندیکای کارگران نقاش تهران، یکی از فرزندان طبقه کارگر ایران است که هیچ جرمی به جز دفاع از منافع و مطالبات کارگران مرتکب نشده است. او به اتهام های بی اساس امنیتی به 11 سال زندان محکوم شده و اکنون در شرایط وخیمی در زندان قزل حصار جان اش در خطر است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن حمایت از کمپین اعتصاب غذای جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج در حمایت از شاهرخ زمانی، از همه کارگران و تشکل های کارگری و نهادهای مدافع حقوق کارگران می خواهد که متحدانه به دفاع از این فعال کارگری بپردازند. کارگر زندانی شاهرخ زمانی نیاز به حمایت و پشتیبانی همه جانبه دارد، برای نجات جان او، همبسته و متحد عمل کنیم.


کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 18 فروردین 1393

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر